น้ำ, ดิน ปุ๋ย น้ำ อากาศและแสงแดด

อากาศร้อนแล้ง…ป้องกันสระประจำฟาร์มสูญเสียน้ำ

อากาศร้อนแล้ง…ป้องกันสระจำฟาร์มสูญเสียน้eปีนีถือว่าได้รับข่าวสารค่อนข้างเร็วเกี่ยวกับความแห้งแล้ง โดยเฉพาะทางภาคเหนือ ภาคอีสาน และค่อย ๆ ไล่เรียงลงมาเรื่อย ๆ ความจริง ปริมาณน้ำฝนในประเทศไทยเฉลี่ยโดยประมาณ 800,000 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ความสามารถในการบริหารจัดการน้ำของบ้านเราสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้เพียง 30% คือประมาณ 200,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนที่เหลือจึงต้องถูกปล่อยทิ้งลงทะเลไป

อีกทั้งป่าต้นน้ำทางภาคเหนือหลายจังหวัด สภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงจากป่าไม้ยืนต้น เป็นป่าพืชไร่ ข้าวไร่ ที่มีระบบรากตื้น ไม่สามารถทำให้เกิดหน้าดินที่ลึก ความสามารถในการกักเก็บน้ำทำได้น้อยกว่าเบญจพรรณ ซึ่งถูกนายทุนรุกป่าอยู่ตลอดเวลา ทั้งที่เรามี พรบ. ปิดป่ามาตั้งแต่ปี 2535 แล้ว

การทำเกษตรทฤษฏีใหม่ตามรอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 และสร้างระบบฟาร์มแบบ โคก หนอง นา ตามที่อาจารย์ยักษ์ ท่านแนะนำจึงเป็นทางเลือก ทางรอดในเบื้องต้นของประชาชนและพี่น้องเกษตรกร ที่จะกลับมาตั้งหลักสร้างตนเองและครอบครัวให้มีความมั่นคงในเบื้องต้น หลังจากนั้นค่อยคิดค่อยอ่านสร้างรายได้อื่น ๆ เข้ามาเพิ่มตามกระแสทุนนิยมจะพาไป ซึ่งประชาชนคนไทยก็ต้องก้าวตามให้ทัน

ในส่วนของฟาร์มที่มีสระน้ำประจำไร่นาของตนเอง 30 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ แล้วสระน้ำไม่สามารถกักเก็บน้ำแถมสูญเสียระเหย ไปกับอากาศ สายลม แสงแดด อย่างรวดเร็ว ควรหาวิธีป้องกันแก้ไขไว้บ้างก็ดี เพื่อที่จะได้มีแหล่งน้ำไว้อุปโภค บริโภคและทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี ด้วยการปลูกหญ้าแฝกล้อมรอบเพื่อป้องกันขยะมูลฝอยที่ไหลมากับน้ำลงไปสู่บ่อทำให้บ่อตื้นเขิน ป้องกันการกัดเซาะของตลิ่ง จาก กุ้ง หอย ปู ปลา ส่วนหนึ่ง จากโครงสร้างดินที่ไม่แข็งแรงอีกส่วนหนึ่ง

รอบบ่อควรมีหลุมดักตะกอนโดยขุดตรงเส้นทางน้ำหลาก เพื่อดักขยะส่วนหนึ่งไว้ก่อนที่จะมาถึงขอบสระที่มีหญ้าแฝก บริเวณรอบสระควรสร้างความร่มรื่น ด้วยการปลูกไม้ยืนต้นที่ไม่สลับใบร่วงหล่นได้ง่าย เช่น ต้นยางนา ต้นมะพลับ และที่พื้นบ่อควรใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกเพื่อสร้างเมือกธรรมชาติ ตะไคร่น้ำที่พื้นบ่อ เพื่ออุดรอยรั่วมิให้น้ำไหลลงไปสู่ด้านล่างเป็นต้น ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายวิชาการ 029861680 ถึง 2

มนตรี บุญจรัส ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com