ข่าวเกษตร

อากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝน อบอ้าว ใบจุดตากบ พริกเริ่มระบาด เร่งป้องกัน

ในอดีตนักวิชาการหลายท่านแนะนำเกษตรกรให้ตัดแต่งกิ่งพริกส่วนที่เป็นโรคออกไปทำลายแล้วให้สังเกตอาการดูก่อน 1-2 วัน ก่อนฉีดพ่นยาป้องกันโรคพืช โดยอ้างว่าถ้าอากาศร้อนฝนไม่ตก การระบาดของโรคก็จะหยุดไป แต่ถ้าเห็นว่าครึ้มฟ้าครึ้มฝนเหมือนจะตกแล้วค่อยฉีดพ่นป้องกันโรค เนื่องจากกระตุ้นโรคให้กระจายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเกิดจากการแนะนำที่ไม่ชัดเจน ไม่กระจ่างทำให้เกษตรกรปฏิบัติไม่ถูกวิธี ส่งผลให้โรคกระจายระบาดทั่วแปลง ใบจุดตากบพริก จะมีลักษณะจุดแผลค่อนข้างกลม บริเวณใจกลางมีสีเทา ขอบๆ แผลมีสีน้ำตาลกระจายทั่วทั้งใบ ซึ่งเกิดจากเชื้อเซอโคสะปอร่า(Cercospora)

 

ป้องกันการระบาดโดยให้ฉีดพ่นล้างใบล้างสปอร์ด้วยฟังก์กัสเคลียร์ อัตรา 2กรัมต่อน้ำ 20ลิตรเว้นระยะห่าง 2-3วัน ก่อนฉีดพ่นไบโอเซ็นเซอร์ 50กรัมต่อน้ำ 20ลิตร สลับไปมาติดต่อซ้ำๆ 2-3ครั้ง จากนั้นค่อยฉีดพ่นควบคุมทุกๆ 7-10วัน โดยเว้นระยะห่างของยา 2-3วันเหมือนเดิม เพื่อป้องกันการกลับมาระบาดทำลายผลผลิตใหม่อีกครั้ง แสงแดดจ้าและแรงอีกอย่างที่มีผลทำให้ผิวพริกไหม้ ต้นไหนใบมากหน่อยก็อาจช่วยได้บ้าง(เล็กน้อย) นักวิชาการหลายท่านแนะนำให้เกษตรกรปลูกในโรงเรือนที่มีหลังคา จะได้ช่วยพลางแสงลดความเสียหายของผล การแนะนำเช่นนั้นอาจเป็นการเพิ่มต้นทุน หรือสร้างภาระให้เกษตรกรได้ แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีทางออกเสียทีเดียว หากต้องการลดความเสียหาย ลดการปะทะแสงแดดโดยการฉีดพ่นไบโอฟิล์มทุกๆ 7วันครั้ง เท่านี้ก็สามารถลดความเสียของผลผลิตลงได้ เกษตรกรท่านใดสนใจต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ (02-9861680-2) หรือผู้เขียน(081-3983128)

 

 

 

ไบโอ-ฟิล์ม( Bio-Film ) (ลดการคายน้ำ)

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com 

เสนอแนะติชมได้ที่ email: thaigreenagro@gmail.com