ปลาสวยงามอื่นๆ, ปลาสวยงาม

ออรันดายักษ์

                                                         

 “ออรันดายักษ์จัดเป็นปลาทองสายพันธุ์หนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นปลาที่มีการเจริญเติบโตเร็ว เมื่อโตเต็มที่มีน้ำ หนักตัวได้ถึง 1.5 กิโลกรัม (ตัวใหญ่ที่สุดในบรรดาปลาทองด้วยกัน) ดั้งเดิมปลาออรันดายักษ์จากจีนจะมีลำตัวค่อนข้างยาว มาถึงเมืองไทยมีการปรับปรุงสายพันธุ์ให้มีความสวยงามมากขึ้น อย่างกรณีของ คุณอนันท์ เล้าหะชัย ชาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี พัฒนาออรันดายักษ์ให้มีลำตัวสั้นกลม ครีบหลังยาวและใหญ่ เลี้ยงได้น้ำหนักตัวเฉลี่ย 1-1.5 กิโลกรัม ปลาออรันดายักษ์ที่ฟาร์มคุณอนันท์ได้ส่งประกวดได้รับรางวัลที่ 1 และ 2 ในงาน AQUARAMA 2007 ประเทศ สิงคโปร์ เมื่อปี พ.ศ. 2550 ที่ผ่านมา

fiogf49gjkf0d

คุณอนันท์ได้อธิบายวิธีการเลี้ยง ปลาออรันดายักษ์ ถ้าเลี้ยงเป็นปลาสวยงามในตู้ขนาด 60 นิ้ว ควรจะเลี้ยงเพียง 3 ตัว (ถ้าเลี้ยงมากกว่านี้จะโตช้า) สิ่งสำคัญที่พึงระวังเป็นพิเศษสำหรับการเลี้ยงปลาชนิดนี้คือเรื่องออกซิเจน เนื่องจากปลาในกลุ่มปลาทองทั้งหลายต้องการออกซิเจนมากกว่าปลาสวยงามชนิดอื่น ๆ ถ้าขาดออกซิเจนเพียง 1-2 ชั่วโมง จะทำให้ปลาตายได้   สำหรับการเลี้ยงออรันดายักษ์ในบ่อปูนและบ่อดินนั้น  คุณอนันท์ได้บอกถึงความแตกต่าง ในบ่อดินปลาจะเจริญเติบโตเร็วกว่าที่เลี้ยงในบ่อปูน เพราะดินมีแร่ธาตุบางชนิดที่ช่วยในการเจริญเติบโต แต่พบว่าปลาออรันดายักษ์ที่เลี้ยงในบ่อดินเมื่อจับมาขายเพื่อเลี้ยงในตู้มีปัญหาเรื่องการปรับตัวและมีโรคติดมา เลี้ยงได้ไม่นานปลาก็ตาย เมื่อเลี้ยงในบ่อปูนจะต้องมีการถ่ายเทน้ำเป็นประจำถ่ายน้ำเหมือนกับการเลี้ยงในตู้คือถ่ายน้ำให้อาทิตย์ละครั้งและในแต่ละครั้งถ่ายน้ำออก 50% อาหารที่ใช้เลี้ยงจะให้ไข่ตุ๋นเป็นหลัก โดยตักให้เป็นก้อน ๆ ปลาจะมากัดกินเองและกินได้ตลอดทั้งวัน อาหารสดที่ใช้เสริมคือ ไส้เดือนน้ำ

 

คุณอนันท์ยังได้บอกถึงวิธี การเพาะขยายพันธุ์ ออรันดายักษ์เหมือนกับปลาทอง   ทั่ว ๆ ไปคือแม่พันธุ์จะให้ไข่หรือลูกปลาได้ประมาณ 3,000 ตัวต่อครอก ควรจะมีการคัดลูกปลาให้ตรงตามลักษณะและมีสีสวย (สีของออรันดายักษ์ที่ได้รับความนิยมเลี้ยงในขณะนี้อันดับแรกคือ สีขาว-แดง รองลงมาคือ สีทอง และสุดท้ายคือ สีดำ) ในแต่ละครอกคุณอนันท์จะคัดเลือกเหลือเพียง 100 กว่าตัวเท่านั้น ออรันดายักษ์ที่มีอายุ 3-4 เดือน (ขนาดลำตัว 3 นิ้วครึ่ง) ราคาซื้อ-ขายประมาณ 500 บาท สำหรับการขายพ่อ-แม่พันธุ์มักจะขายกันเป็นชุด ในแต่ละ 1 ชุดจะมีจำนวน 3 ตัว ตัวผู้ 2 ตัวและตัวเมีย 1 ตัว (ตัวเมียจะออกไข่มาก ถ้าปล่อยตัวผู้ตัวเดียวน้ำเชื้อจะไม่พอต่อจำนวนไข่) ถ้าพ่อ-แม่พันธุ์ที่มีลักษณะดีจะขายกันถึงชุดละ 15,000 บาทก็มี ขนาดของบ่อที่ใช้เลี้ยงเพื่อการเพาะขยายพันธุ์จะมีขนาด 3x3 เมตร

 

ปัจจุบันคุณอนันท์ เพาะพันธุ์ปลาทองทุกสายพันธุ์ อาทิ ออรันดายักษ์, สิงห์ญี่ปุ่น, สิงห์ดำตามิด, ริวกิ้น ฯลฯ และยังมีเทคนิคในการเลี้ยงออรันดายักษ์ให้มีน้ำหนักตัวประมาณ 800 กรัม ภายในเวลา 8 เดือนเท่านั้น.

 

ทวีศักดิ์  ชัยเรืองยศ

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์วันพุธที่  5  กุมภาพันธ์  2551

http://www.dailynews.co.th/web/html/popup_news/Default.aspx?Columnid=53662&NewsType=2&Template=1