การเกษตร, ข่าวสารทั่วไป, ข่าวเกษตร

อย่ามัดตราสังประเทศชาติและเกษตรกรด้วยการนำเข้าสารพิษ

ประเทศชาติจะเดินต่อไปได้… ประชาชนต้องมีสุขภาพดี ผืนแผ่นดินสิ่งแวดล้อม…. จะต้องสะอาดปลอดภัย

นโยบายใดๆก็ตามที่ตรงข้ามกับสิ่งนี้… มิอาจนำพาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างสมบูรณ์พร้อมได้

การโอบอุ้มนายทุน… พ่อค้าสารเคมีเกษตรที่เป็นพิษภัยต่อสุขภาพของประชาชน ต่อสิ่งแวดล้อม โดยที่ปีหนึ่งๆเสียเงินตรานำเข้าปีละเกือบ 20,000ล้านบาทและขายต่อไปยังเกษตรโดยบวกเข้าไปอีกเป็น 2-3 เท่า ประมาณ40,000 – 60,000ล้านบาท โดยไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มแม้แต่บาทเดียว อย่างนี้มิใช่กฎเกณฑ์ที่บิดเบี้ยวหรอกหรือ?

การบีบคั้นกดเค้นให้เกษตรกรหัวก้าวหน้า ปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีความรู้ความสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ผลิตจุลินทรีย์ เพื่อจำหน่ายจ่ายแจกให้แก่ลูกหลานในชุมชน กลับสร้างมาตรฐานกฎเกณฑ์ที่สูงลิบลิ่งเกินเอื้อมถึงของชาวบ้านและเกษตรกร โดยให้เขาเหล่านั้นไปสร้างโรงงาน ต้องมีใบ รง.4 ต้องมีห้องแลป รวมกันราคาหลายล้าน…. ปราชญ์ชาวบ้าน ลุงมาตามีที่ไหนจะมีความสามารถปฏิบัติตามได้ เทคโนโลยีนวัตกรรมแบบภูมิปัญยาลาวบ้าน จึงต้องแห้งเหี่ยวร่วงโรย และปล่อยให้ร้านเคมีเกษตรที่นำเข้าจากต่างประเทศเบ่งบานขึ้นมาแทน

ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆด้านการเกษตรที่รัฐบาลในปัจจุบันนี้สร้างขึ้นมา เป็นเพียงป่าหี่หลอกเด็กไปวันๆ เป็นเพียงตราสังที่ผูกมัดรัดตรึงเกษตรกร เกษตรกรรมให้ยากจนข้นแค้นยิ่งขึ้นไป นับว่าเป็นการกระหน่ำซ้ำเติมให้สุขภาพของผู้บริโภคและประชาชนและสิ่งแวดล้อมของไทยย่ำแย่ดินทรามน้ำเสื่อมต่อไปมากยิ่งขึ้น

มนตรี บุญจรัส ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com