เกร็ดเกษตรที่ควรรู้, สาระน่ารู้

อยากมีวันวาเลนไทน์และตรุษจีน…..365 วัน

วันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรัก….ราคาดอกกุหลาบก็แพงขึ้นไปหลายร้อยเปอร์เซ็นต์จากราคาปรกติแต่เดิมดอกละ 10-15 บาทก็เป็นร้อยเป็นพันธุ์ขึ้นอยู่กับคุณภาพและการออกแบบของร้านดอกไม้…

วันวาเลนไทน์ปีนี้…ก็พอดีมาตรงกับวันจ่ายของวันตรุษจีนที่จะเริ่มในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เมื่อไปจ่ายตลาด ก็จะพบกับราคาผักผลไม้ที่แพงขึ้นไปอีกหลายบาท ส้มเขียวหวานปรกติราคา 60-80 บาท วันจ่าย หรือวันวาเลนไทน์ปีนี้ ก็ขยับขึ้นมาเป็น 140 บาท 160 บาท หรือบางร้านก็ถึง 180 บาท

เชื่อว่าเกษตรกรทุกคนอยากจะให้มีวันตรุษจีนและวันวาเลนไทน์ทุกวัน เพราะราคา ดอกไม้ พืชผัก ไม้ผล เกือบทุกชนิดมีการปรับราคาขึ้นสูงมาก ล้อไปกับค่าจ้างขั้นต่ำที่รัฐบาลกำลังจะปรับใช้ในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้…

ปัญหาเรื่องราคาพืชไร่ไม้ผลนั้น รู้สึกว่าจะเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัย…ยังไม่เห็นมีรัฐบาลใดที่จะแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนและเป็นมาตรฐาน….ปล่อยไปตามบุญตามกรรม ปล่อยให้เกษตรกรเผชิญกับโชคชะตากันเอง โดยไร้การบริหารจัดการที่ดีหรืออย่างน้อยการสนับสนุนจากภาครัฐที่เป็นรูปธรรม…โดยส่วนใหญ่เกษตรกร…..จึงยังมิได้เป็น “ผู้กำหนดราคา” หากแต่ว่าขึ้นอยู่กับการนำพาของ “พ่อค้าคนกลาง” เสียมากกว่า

 

  

 

ทำอย่างไร? จึงจะมีรัฐบาลที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมองเห็นปัญหานี้ แล้วเข้ามาช่วยจัดการแก้ไข….อย่างน้อย ให้มีการแบ่งแยกตลาดออกเป็นสัดส่วนให้ชัดเจนก็ยังดี….เช่น ผลิตผลที่อยู่กลุ่มสารพิษ, ผลิตผลที่อยู่ในกลุ่มปลอดภัย, ผลิตผลที่อยู่ในกลุ่มไร้สาร และผลิตผลที่อยู่ในกลุ่มออร์แกนิคหรืออินทรีย์ ทำการแบ่งแยกหมวดหมู่และราคาให้ชัดเจน (โดยมิได้หมายถึงให้เพิ่มราคาแพงจนซื้อไม่ไหว แต่อย่างน้อยควรแตกต่างกัน) เพื่อจะได้จูงใจเกษตรกรที่รักในการเพาะปลูกแบบปลอดภัยไร้สารพิษ หรือ ออร์แกนิค….และที่สำคัญยังสอดคล้องกับนโยบายที่รัฐบาลกำลังส่งเสริมกันอยู่ เช่น 9101 และที่กำลังจะตามมาเช่น 9102 ซึ่งเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในการส่งเสริมให้เกษตรอยู่อย่างพอเพียงและปลอดภัยไร้สารพิษ

เมื่อปัญหาเดิมยังอยู่….ปัญหาใหม่ถาโถม….ไม่ว่าจะกี่ปี กี่ปี…..รัฐบาลก็จะต้องได้ยินเสียงบ่น ก่นด่า ว่าของแพงอยู่ร่ำไป…เพราะสินค้าในช่วงเทศกาลนี้…….”แพงจริงๆ” ไม่ได้แพงเล่น….เศรษฐกิจที่ผ่านมากับการดำเนินชีวิตจริงๆของประชาชนก็ไม่ดี มีแต่เสียงโฆษณาว่าจะดี….ทั้งการลงทุนจากภาครัฐ การลงทุนจากนักลงทุนต่างประเทศ ใน EEC (Eastern Economic Corridor) แต่การดำรงชีวิตจริงๆ โดยพี่น้องเกษตรกรและชนชั้นกลาง….ไม่มีเงินจะไปจับจ่ายใช้สอยในเทศกาล รวมถึงวัยรุ่นนักรักทั้งหลาย….ยังร้อง…โอ๊ย โอย!!! ดอกกุหลาบแพงจังเลย.

เมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว…..จะไม่ให้พวกเราประชาชนคนเกษตร อยากจะมี วันตรุษจีนและวันวาเลนไทน์ทั้ง 365 วันได้อย่างไร!

 

  

 

มนตรี บุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ/บริษัท ไทยกรีนอะโกร จำกัด www.thaigreenagro.com