เต่า - ตะพาบ, ประมง-สัตว์น้ำ

อนุรักษ์พื้นที่เกาะกระ ทช.เสริมแหล่งให้เต่าวางไข่

นางนิศากร โฆษิตรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เผยว่า จากการสำรวจและประเมินสถานภาพสัตว์ทะเลหายากของไทยทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทย พบว่า เต่าทะเลน่าเป็นห่วงมากเพราะเหลือจำนวนเต่าทะเลที่พบในไทยที่เป็นพ่อแม่พันธุ์ ไม่ถึง 500 ตัว เนื่องจากชายหาดที่เป็นแหล่งวางไข่ของเต่าทะเล ถูกรุกรานจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ล่าสุด เหลือชายหาดที่เต่าทะเลสามารถวางไข่ตามธรรมชาติขนาดใหญ่ได้เพียง 3 แห่ง คือ เกาะคราม จังหวัดชลบุรี เกาะหนึ่ง และเกาะหูหยง ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดกระบี่

fiogf49gjkf0d

 


กรมฯได้จัดทำแผนการอนุรักษ์แหล่งวางไข่เต่าทะเล ต่อจากการอนุรักษ์และเพาะพันธุ์เต่าทะเลเพื่อปล่อยออกสู่ธรรมชาติ ยังได้เสนอต่อที่ประชุมอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพครั้งที่ 5 ที่กรุงบอนน์ ประเทศเยอรมนี เกี่ยวกับกิจกรรมอนุรักษ์แหล่งวางไข่เต่าทะเล เป็นโครงการเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตโลก อนุรักษ์แหล่งวางไข่เต่าทะเล พร้อมกันนี้ได้เตรียมเสนอให้เกาะกระ จ.นครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระหว่างประเทศ (Ramsar Site) ประเภทพื้นที่คุ้มครองทางทะเล เพื่อเป็นการอนุรักษ์แหล่งวางไข่เต่าทะเล


ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่ 14 สิงหาคม 2551 : http://www.thairath.co.th/news.php?section=agriculture&content=100513