การเกษตร, ข่าวเกษตร

อจน.เล็งตั้งงบฯปี’53พันล้าน ดูแล42โครงการบำบัดน้ำเสีย

fiogf49gjkf0d

นายทะนง ตันติธีรวิทย์ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) เปิดเผยว่า จากที่ อจน.ประสบความสำเร็จในการเข้าไปบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในปีงบประมาณ 2551 จำนวน 18 แห่ง และในปีงบประมาณ 2552 ได้รับมอบหมายให้เข้าบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียอีก 24แห่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ตามกำหนดการจัดแผนงบประมาณประจำปีซึ่งรัฐบาลกำหนดให้ดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในเดือนมีนาคมของทุปีนั้น ทาง อจน. ได้ดำเนินการจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วตามที่รัฐบาลก่อนหน้านี้ได้กำหนดว่า จะเร่งดำเนินการให้เร็วขึ้นโดยในปีงบประมาณ 2553 คาดว่า จะต้องใช้งบประมาณมากถึง 1,000 ล้านบาท จากเดิมที่ในปี 2550 ได้รับงบประมาณ 160 ล้านบาท

fiogf49gjkf0d

 


และ ปี 2552 ได้อนุมัติงบประมาณ 204 ล้านบาท ซึ่งการที่ต้องตั้งงบประมาณในปี 2553 ไว้ถึง 1,000 ล้านบาท เป็นเพราะ อจน.มีภาระงานมากขึ้นโดยรวมแล้วมีระบบบำบัดน้ำเสียที่อยู่ในความดูแลถึง 42 โครงการ นอกจานี้ยังมีนายทะนง ตันติธีรวิทย์ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) เปิดเผยว่า จากที่ อจน.ประสบความสำเร็จในการเข้าไปบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในปีงบประมาณ 2551 จำนวน 18 แห่ง และในปีงบประมาณ 2552 ได้รับมอบหมายให้เข้าบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียอีก 24แห่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ตามกำหนดการจัดแผนงบประมาณประจำปีซึ่งรัฐบาลกำหนดให้ดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในเดือนมีนาคมของทุปีนั้น ทาง อจน. ได้ดำเนินการจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วตามที่รัฐบาลก่อนหน้านี้ได้กำหนดว่า จะเร่งดำเนินการให้เร็วขึ้นโดยในปีงบประมาณ 2553 คาดว่า จะต้องใช้งบประมาณมากถึง 1,000 ล้านบาท จากเดิมที่ในปี 2550 ได้รับงบประมาณ 160 ล้านบาท โครงการขนาดใหญ่คือโครงการบำบัดน้ำเสียในปริมณฑลกรุงเทพฯทั้งที่อ้อมน้อย และรังสิต รวมถึงโครงการที่เกี่ยวเนื่องในโครงการพระราชดำริอีก 3 โครงการ ทั้งนี้ประกอบด้วยโครงการออกแบบและก่อสร้าง และบริหารจัดการระบบน้ำเสียเทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 ระบบ คือบริเวณหลังเรือนจำปากพนัง และบริเวณโรงเรียนวัดนาควารี 2.โครงการออกแบบและก่อสร้าง และบริหารระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และ 3. โครงการออกแบบและก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียของมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งถือว่าเป็นโครงการนำร่องในเรื่องการอนุรักษ์และการใช้พลังงานทดแทนเข้ามาใช้ในการบำบัดน้ำเสีย 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่ 15 ธันวาคม 2551


http://www.naewna.com/news.asp?ID=138475