กุ้ง, ประมง-สัตว์น้ำ

ห้องเย็นตอบโต้รัฐจำนำกุ้งแพง รวมหัวตั้งราคาซื้อเองให้เลือกขายใคร/ผู้เลี้ยงจับตางานนี้มีฮั้ว

ห้องเย็นตอบโต้รัฐเปิดจำนำกุ้งราคาสูงกว่าราคาตลาด ทำกลไกบิดเบือน ประกาศรวมพล 12 บริษัทส่งออกรายใหญ่กำหนดราคารับซื้อกุ้งเองรายสัปดาห์เป็นครั้งแรก หวังสร้างเสถียรภาพราคาระยะยาวตัดวงจรอุบาทว์รัฐแก้ปัญหาเฉพาะจุด เอาตัวรอดไปวันๆ ไม่แก้ปัญหาในภาพรวม ด้านผู้เลี้ยงสั่งจับตาเกณฑ์ตั้งราคาต้องน่าเชื่อถือ หวั่นงานนี้มีฮั้วกดราคารับซื้อ

fiogf49gjkf0d

 


จากกรณีที่รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ประกาศเปิดโครงการรับจำนำกุ้งจำนวน 10,000 ตัน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน-ตุลาคมศกนี้กำหนดราคาจำนำค่อนข้างสูง อาทิ กุ้งขาวขนาด 40 ตัว/กก. ราคา 160 บาท ขนาด 50 ตัว/กก.ราคา 140 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาตลาด ณ เวลานี้10-20 บาท/กก. ทั้งนี้การเปิดรับจำนำดังกล่าวสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยได้ออกมาคัดค้านไม่เห็นด้วยกับมาตรการโดยให้เหตุผลทำให้กลไกตลาดบิดเบือน และมองเป็นวงจรอุบาทว์ เพราะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะจุดเฉพาะหน้า ไม่ได้แก้ปัญหาองค์รวมของอุตสาหกรรมทั้งระบบ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคผู้เลี้ยงและภาคส่งออกในระยะยาว อย่างไรได้มีปฏิกิริยาตอบโต้มาตรการรับจำนำของรัฐบาลเกิดขึ้นแล้วอย่างเป็นรูปธรรม


 


 


ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย เปิดเผยว่า ล่าสุดทางสมาคมได้มีการแต่งตัวคณะอนุกรรมการแก้ปัญหาอุตสาหกรรมกุ้งระยะยาว และสร้างเสถียรภาพทางราคาของกุ้งไทย โดยมีนายกสมาคม และผู้แทนระดับสูงจากบริษัทแปรรูปกุ้งส่งออก(ห้องเย็น)รายใหญ่ 12 บริษัทซึ่งมีสัดส่วนการซื้อวัตถุดิบกุ้งทั่วประเทศเข้าโรงงานถึง 70% ของภาพรวมร่วมเป็นคณะทำงาน โดยงานสำคัญงานแรกคือ การประชุมหารือเพื่อกำหนดราคากลางซื้อขายกุ้งจากเกษตรกรเป็นประจำทุกสัปดาห์ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบให้สมาชิก และชมรมผู้เลี้ยงกุ้งทั่วประเทศได้รับทราบเป็นครั้งแรกในสัปดาห์หน้าเป็นต้นไป


 


 


ทั้งนี้ในการกำหนดราคาจะพิจารณาจากต้นทุนการผลิตของเกษตรกร คุณภาพและขนาดกุ้ง โดยใช้ข้อมูลของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)เป็นเกณฑ์ รวมทั้งจะพิจารณาจากสถานการณ์ค่าเงินบาท ราคาตลาดส่งออกและอื่นๆ ประกอบกัน


 


 


ที่ผ่านมาโรงงานสมาชิกของเราต่างคนต่างรับซื้อกุ้ง บางคนซื้อถูก บางคนซื้อแพง หาราคากลางที่เหมาะสมไม่ได้ หากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปต้องมีคนล้มหายตายลงไปเรื่อย ๆ ขณะที่ราคากลางซื้อขายกุ้งที่ตลาดมหาชัยที่นำมาใช้อ้างอิงก็ไม่ได้ผ่านการคำนวณจากหลักเกณฑ์ที่ดีพอ นึกอยากเขียนก็เขียน ซึ่งวิธีการของเราจะทำให้ราคากุ้งในประเทศมีเสถียรภาพมากขึ้น โดยราคาซื้อจะเป็นราคาที่เกษตรกรอยู่ได้ ผู้ส่งออกอยู่ได้ และเป็นราคาที่ผู้นำเข้าซื้อไปแล้วขายได้ แต่หากในระยะสั้นๆ นี้เขาเห็นว่าราคาที่เรารับซื้อได้ต่ำกว่าราคารับจำนำจะขายให้รัฐบาลก็แล้วแต่ความสมัครใจ”


 


 


ด้านดร.ผณิศวร ชำนาญเวช นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการแก้ปัญหาอุตสาหกรรมกุ้งระยะยาว และสร้างเสถียรภาพทางราคาของกุ้งไทยเปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า การร่วมกันกำหนดราคารับซื้อกุ้งประจำสัปดาห์ของสมาคมเป็นครั้งแรกนี้ ไม่ถือว่าเป็นการฮั้วราคากัน เพราะราคาจะขึ้น-ลงตามกลไกตลาด ซึ่งจะทำให้ราคากุ้งในประเทศและราคาส่งออกมีเสถียรภาพไม่ผันผวนมาก สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณารับซื้อกุ้งจากเกษตรในครั้งแรกนี้ นอกจากจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้วจะให้ทั้ง 12 บริษัทนำเสนอข้อมูลว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ละบริษัทซื้อกุ้งแต่ละขนาดในราคาเท่าใด และในสัปดาห์หน้าราคาควรขึ้น-ลงอย่างไร โดยจะนำราคาของทั้ง 12 บริษัทมาหาค่าเฉลี่ยเพื่อรับซื้อกุ้งต่อไป


 


 


ขณะที่นายสมศักดิ์ ปณีตัธยาศัย นายกสมาคมกุ้งไทย กล่าวว่า การกำหนดราคารับซื้อกุ้งของโรงงานแปรรูปกุ้งในแต่ละสัปดาห์คงต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดว่าราคาจะสอดคล้องกับกลไกตลาดตามหลักดีมานด์-ซัพพลายจริงหรือไม่ ในทางปฏิบัติจริงจะเกิดผลอย่างไร และเกษตรกรจะพึงพอใจหรือไม่ ส่วนนายถิรวัฒน์ ลี้ภัยสมบูรณ์ ที่ปรึกษาสมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย กล่าวว่า การกำหนดราคากุ้งเองโดยไม่อิงราคาตลาดกลางมหาชัย มองว่าเป็นผลพวงจากผู้ส่งออกเกิดความไม่พอใจกรณีที่กระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศโครงการรับจำนำกุ้งในราคาสูง จึงได้ตั้งราคากลางขึ้นมาเอง อีกทั้งยังมีเป้าหมายเพื่อส่งสารไปยังผู้นำเข้าว่าราคาวัตถุดิบแต่ละสัปดาห์จะเป็นเท่านี้ ซึ่งจะทำให้การซื้อขายทำได้ง่ายขึ้น ส่วนจะมีผลดี-ผลเสียต่อเกษตรกรอย่างไรต้องจับตาต่อไป อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการตั้งราคาต้องมีความน่าเชื่อไม่เช่นนั้นอาจถูกมองเป็นการฮั้วกันเพื่อกดราคารับซื้อจากเกษตรกรได้


 


 


อนึ่ง ตัวแทนจาก 12 บริษัทที่จะร่วมกำหนดราคาซื้อขายกุ้งประจำสัปดาห์ ประกอบด้วยตัวแทนจากบริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด(มหาชน)(บมจ.) บริษัท อันดามันซีฟู้ด จำกัด(บจก.) บมจ.ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่นโปรดักส์ บจก.ไทยรอแยลฟรอเซนฟู้ด บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์ หาดใหญ่ บมจ.ไทยแลนด์ฟิชเชอรี่โคลด์สตอเรจ บจก.จันบุรีซีฟู้ด บจก.ยูเนี่ยนโฟรเซ่นโปรดักส์ บจก.มารีนโกลด์โปรดักส์ บมจ.ห้องเย็นเอเซี่ยนซีฟู้ด บจก.ไทยเอกมัยห้องเย็น และ บจก.ห้องเย็นกู้ดฟอร์จูน


 


 


ที่มา  :  หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ  ฉบับวันที่  15- 18  มิถุนายน  2551


https://www.thaigreenagro.com/AdminAticleAdd.aspx


 


 

Leave a Reply

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *