อรรถประโยชน์หินแร่ภูเขาไฟ, หินแร่ภูเขาไฟ

หินแร่ภูเขาไฟใช้เตรียมหลุมปลูกในพืชไร่ ผักไม้ผลช่วยให้แข็งแรง โตเร็ว

บทบาทของหินแร่ภูเขาไฟที่ใช้ในการเกษตรนั้น ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ไม่ว่าจะเป็น จีน เกาหลี ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฯลฯ ดูได้จากรายชื่อการเข้าประชุมเกี่ยวกับเรื่องการใช้ ซิลิคอน หรือซีโอไลท์ในการเกษตร หัวข้อ “Silicon In Agriculture” ที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 1999 หรือประมาณ พุทธศักราช 2542 มาจนถึงปัจจุบัน

หินแร่ภูเขาไฟที่กำเนิดจากหินหนืด (magma) ใต้พื้นภพและระเบิดเกิดขึ้นเป็นลาวา เจอความบางเบาของชั้นบรรยากาศเหนือพื้นโลก ทำให้เกิดการบวมพอง ก๊าซและไอน้ำระเหยออก เย็นตัวลงก็เกิดรูพรุนมหาศาล และรวมถึงการหลอมรวมของแร่ธาตุสารอาหารต่างๆ ที่จำเป็นต่อพืชและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ให้เจริญเติบโตได้จากการที่ หินแร่ภูเขาไฟเหล่านี้ จะเปื่อย ผุพัง ย่อยสลาย กลายเป็นอาหารให้แก่พืชและสัตว์ได้ง่าย เพราะเห็น “หินเดือด” “หินสุก”

 

  

 

เมื่อนำลาภูเขาไฟเหล่านี้ มาบด มาตำให้ละเอียด ความพรุนก็ยังคงอยู่ (Catch Ion Exchange Capacity) ช่วยอุ้มน้ำอุ้มปุ๋ยให้แก่ดิน ทำให้ดินกลายเป็นดินดำน้ำชุ่ม มีความอุดมสมบูรณ์ พร้อมต่อการเจริญเติบโตของพืช

การนำหินแร่ภูเขาไฟมาใช้รองก้นหลุมปลูกในอัตรา 1-2 ช้อนแกง จะช่วยทำให้พืชผักโตเร็ว และแข็งแรง ไม่ค่อยมีโรคแมลงมารบกวน เพราะตัวของหินแร่ภูเขาไฟเองนั้นมีแร่ธาตุซิลิ้กา (Sio2) ที่พร้อมต่อการแตกตัวละลายกลายเป็น ซิลิคอน (H4Sio4) ให้พืชดูดกินและนำไปสะสมได้โดยง่าย แตกต่างจากซิลิก้า (sio2) ที่มาจาก หิน ดิน ทรายและแกลบ ที่ละลายได้น้อยและพืชนำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้

 

 

มนตรี บุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

www.thaigreenagro.com