ข่าวเกษตร

หว่านบาซิลลัสMTทั่วบ่อ ย่อยเลน ก่อนปล่อยลูกกุ้ง ลูกปลา

ช่วงนี้บ้านเราอากาศร้อนส่งผลโดยตรงต่อการเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลา เนื่องจากการจัดน้ำในบ่อยุ่งยากขึ้น เสี่ยงต่อการเกิดโรค เมื่อกล่าวถึงการจัดการน้ำถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากอยู่ไม่น้อย เพราะน้ำที่เลี้ยงมีผลโดยตรงต่อเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ เริ่มตั้งแต่ความเค็มของน้ำ, pH ของน้ำ, ค่าอัลคาไลน์, ออกซิเจนในน้ำตลอดจนแอมโมเนีย ไนไตรท์ และไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือแก๊สไข่เน่า สาเหตุของกลิ่นเหม็นบนพื้นบ่อ
กลิ่นเหม็นบนพื้นบ่อเลี้ยงกุ้งหรือเลี้ยงปลาที่เกิดจากการบูดเน่าของขี้ เศษอาหารที่ตกค้างย่อยไม่หมด บวกกับพื้นบ่อขาดออกซิเจน ซึ่งทำให้เกิดการรีดิ๊วซ์ซัลเฟอร์(S)ในดินให้กลายเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ (แก๊สไข่เน่า)ให้แก้ปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้าโดยการหว่านสเม็คโตไทต์ 20กิโลกรัมต่อไร่ให้ทั่วบ่อ ก่อนเปิดใบพัดตีน้ำเคล้าให้กระจาย จับกลิ่นแก็สให้ลดลงจนหายเหม็น ผ่านไปครึ่งชั่งโมงยังมีแก๊สหรือกลิ่นคุกรุ่นอยู่ให้หว่านทับลงไปอีก 10กิโลกรัมต่อไร่
ลดปัญหาปริมาณขี้กุ้งขี้ปลาและเศษอาหารโดยใช้บาซิลลัส MT 1กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ถังผสมน้ำสาดให้ทั่วบ่ออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เปิดใบพัดช่วยตีน้ำเพิ่มแรงดันให้เชื้อกระจายผสมกับขี้กุ้งขี้ปลาทั่วทั้งบ่อให้เร็วขึ้น นอกจากนี้การตีน้ำยังช่วยเพิ่มออกซิเจนไม่เกิดการรีดิ๊วซ์ซัลเฟอร์ในพื้นบ่อให้เกิดไฮโดรเจนซัลไฟด์ กลิ่นเหม็นก็ลดน้อยลง ขณะเดียวกันในบ่อเลี้ยงที่ออกซิเจนมากเพียงพอ ยังส่งผลให้ขบวนการย่อยสลายขี้กุ้งขี้ปลา เศษอาหารที่ตกค้างมีประสิทธิภาพสูงสุด
Line Official: https://bit.ly/3bYfcKC
ช่อง Youtube: https://bit.ly/3o1LAhK
เพจ Facebook: Thai Green Agro
Call Center: 084-5554205-9
ฝ่ายวิชาการ : 02-9861680-2
ไอดีไลน์: tga001-tga004
เว็บไซต์: www.thaigreenagro.com