การเกษตร, จุลินทรีย์, ข่าวสารทั่วไป, เทคโนโลยีการเกษตร, เกร็ดเกษตรที่ควรรู้|เกร็ดเกษตรที่ควรรู้, อื่นๆ, สาระน่ารู้

หลักการใช้จุลินทรีย์ชีวภาพให้ได้ผล…จำเป็นต้องเน้นคุณภาพและมาตรฐาน

ปัจจุบันเกษตรกรให้ความสนใจในเรื่องการทำเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ เกษตรแบบแนวทางชีวภาพมากขึ้น มากขึ้นและมากยิ่งๆขึ้นเป็นลำดับ ทำให้มีผู้ให้บริการจุลินทรีย์มากหน้าหลายตามานำเสนอบริการ ไม่ว่าจะตามร้านขายต้นไม้ตามสวนจตุจักร สนามหลวง 2 ตลาดสมบัติบุรี ตลาดบางใหญ่ รวมถึงเว็บไซต์ที่ขายออนไลน์กันอีกดื่นดาษมากมายเยอะแยะ…แต่เมื่อเข้าไปส่องดูใกล้ๆ ร้อยละ 99 % จะไม่ค่อยพบสถานที่ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายที่ชัดเจน ซ้ำร้ายไปกว่านั้นแทบจะไม่มีหมายเลขทะเบียนรับรองจากกรมวิชการเกษตร ซึ่งเราจะไม่สามารถทราบได้เลยว่า คุณภาพของสินค้าที่อยู่ในซองนั้น แต่ละซอง “ร้อยซอง พันซอง หมื่นซอง แสนซอง หรือล้านซอง” ทุกซองนั้นจะมีมาตรฐาน คุณภาพเหมือนกันทุกซอง ทุกขนาดเหมือนกับผลิตภัณฑ์ที่มีเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการคอยตรวจสอบ ควบคุม หรือไปแวะเวียนเยี่ยมชมโรงงานบ่อยหรือไม่???

เมื่อไม่มีต้นทุนด้านการควบคุมคุณภาพของจำนวนสปอร์ว่าในแต่ละเดือน แต่ละปี จะมีคุณภาพด้อยลงมามากน้อยเท่าใด ไม่ต้องทำแปลงทดสอบก่อนยื่นจดทะเบียน ไม่ต้องผ่านทดสอบระบบความเป็นพิษ LD50 ไม่ต้องบินไปทำเอกสารโปรโตคอลที่ประเทศอินเดีย ไม่ต้องเข้าระบบต่างๆ ที่ภาครัฐโดยกรมวิชการเกษตรกำหนด….ก็อาจจะเป็นไปได้ว่า คุณภาพทุกชิ้น ทุกล็อต อาจจะมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน นำไปใช้ในงานเกษตรไม่ได้ผลก็เป็นได้  พี่น้องเกษตรกรที่เคยใช้สารชีวภัณฑ์หรือทำเกษตรแบบแนวทางปลอดสารพิษแล้วไม่ได้ผล และหันกลับไปใช้สารพิษดังเดิม สาเหตุส่วนหนึ่งก็ไม่แน่ว่าอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เอาหัวเชื้อที่ต่อเชื้อจากพ่อสู่ลูก ลูกสู่หลาน หลานสู่เหลน เหลนสู่โหลน….ต่อกันมาเรื่อยๆ จนหัวเชื้อไม่ได้มาตรฐานอ่อนแอ ไม่มีคุณภาพเพียงพอที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ในระดับสากล

 

 

ซึ่งแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตร ที่หัวเชื้อต้นแบบ (master) นั้นต้องเก็บรักษาในระดับ DNA ต้องใช้ระยะเวลาในการจดทะเบียนนานถึง 7 ปี กว่าจะได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้พี่น้องเกษตรกรได้ใช้ เมื่อหมดรอบการจดทะเบียน ก็ต้องมาเริ่มนับหนึ่งกันใหม่เมื่อจะต่ออายุหมายเลขทะเบียน….แม้ว่าหัวเชื้อจะมีความนิ่งในระดับ DNA แล้วก็ตาม

ก็ขอฝากให้พี่น้องเกษตรกรที่มีใจรักการทำเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ ลองตรวจสอบกันดูสักนิดนะครับ ว่าข้างกระป๋องหรือข้างซองผลิตภัณฑ์นั้น มีหมายเลขทะเบียนรับรองจากกรมวิชาการเกษตรหรือไม่ เพื่อที่จะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ และได้ผล ผลิตผลในแปลงก็จะได้ไม่เสียหาย และที่สำคัญจะได้ช่วยลดการใช้สารพิษจากการนำเข้าจากต่างประเทศได้ถึงเกือบแสนล้านบาททีเดียวเชียวละครับ

 

 

มนตรี  บุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ  w

ww.thaigreenagro.com