ไม้ผล ไม้ยืนต้น

หยุดเติมสารก่อมะเร็งให้แก่ร่างกาย

เมื่อพูดถึงโรงมะเร็ง คงไม่มีใครอยากจะพูดถึง ไม่อยากประสบพบเจอ อยากจะอยู่ให้ไกล ๆ จากเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง เนื่องด้วยใคร ๆ ทั้งตัวเราและญาติศรีพี่น้องก็ไม่อยากที่จะเป็นโรคมะเร็ง ผู้ที่ต้องคอยดูแลผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยโรคมะเร็งก็มีจิตใจที่ทนทุกข์ซึมเศร้าด้วยอยากจะให้คนที่เรารักและห่วงใยไม่ทนทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่วยของโรคนี้  อยากจะให้หายป่วยไว ๆ หรือถ้าเลือกได้ก็ขอห่างไกลไม่ต้องเจอกันเสียแต่แรกเริ่ม    ครั้นจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้ เพราะในขณะนี้โรคมะเร็งจัดเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทยไปเสียแล้ว มีคนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ ไม่ต่างไปจากการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด อุบัติเหตุ ความดัน เบาหวาน และที่สำคัญพบได้ทั้งในหญิงและชาย ไม่ว่าจะเป็น มะเร็งตับ มะเร็งของท่อน้ำดี มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งช่องปากและลำคอ และมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ฯลฯ  โรคมะเร็งเกือบทุกชนิด ท่านผู้อ่านทราบไหมครับว่าสามารถรักษาได้ผลดีหากมีการตรวจพบในระยะแรกเริ่ม แต่หากปล่อยจนโรคลุกลามขยายวงไปมาก การรักษาก็จะยากเป็นเงาตามตัว มีความสลับซับซ้อนซึ่งบางครั้งการรักษาก็ได้ผลและไม่ได้ผล อีกทั้งเป็นการนำมาซึ่งการสูญเสียทรัพย์สินเงินทองที่เก็บรักษามาจากการทำงานหนักตลอดชีวิต…

การรับประทานอาหารจากพืชผักผลไม้ที่ไม่ได้ใคร่ครวญคิดให้ดีเสี่ยก่อน จึงเป็นการกระหน่ำซ้ำเติมชีวิตให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งได้ง่าย ดังคำพูดที่ว่า “กินอย่างไร ก็เกิดโรคอย่างนั้น” ทุกอย่างเป็นไปตามปากของเรา ทุกวันนี้เรามีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชมากเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก สารพิษเหล่านี้นอกจากจะสะสมบ่มเพาะอยู่ในดิน ถูกฝนชะล้างไหลลงสู่ห้วยหนองคลองบึงแล้วก็นำน้ำเหล่านี้มาผลิตน้ำประปาชุมชน ประปาหมู่บ้าน ทำให้เกิดการสะสมปนเปื้อนสารพิษในระดับพื้นฐานทำให้ลูกหลานของเราได้รับผลกระทบจากน้ำนมแม่ที่มีสารฆ่าหญ้าตั้งแต่เป็นทารก และเติบใหญ่ขึ้นมาก็รับสารพิษจากพืชผักผลไม้สะสมซ้ำเติมเพิ่มเข้าไปอีก    จึงไม่น่าแปลกใจที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบัน มักจะอายุสั้นกว่าปู่ย่าตายายในยุคเก่าก่อน ซึ่งรับประทานอาหารจากแหล่งเพาะปลูกที่เป็นแบบอินทรีย์ เป็นธรรมชาติเก็บเอาจากริมรั้ว หัวไร่ปลายนา  ไม่ถูกสารพิษแปลกปลอมสะสมซ้ำเติมเหมือนกับในปัจจุบัน….เนื่องด้วยความคิดเห็นส่วนตัวร้อยละกว่า 90 อาหารการกินที่เรารับประทานเข้าไปล้วนมีสารพิษสะสมอยู่อย่างแน่นอน   การปลูกพืชผักผลไม้ไว้กินกันเองในครัวเรือนโดยเฉพาะสังคมเมือง ใช้ขวดพลาสติก ขวดน้ำดื่ม ถึงก๋วยเตี๋ยวที่เหลือ ขวดนมเปรี้ยว แก้วไอติม ฯลฯ นำมาใส่ดินปลูกพืชผักเล็ก ๆ น้อย ไว้แนมหรือปรุงกับอาหารกึ่งสำเร็จรูปในปัจจุบัน ก็สามารถปรุงรสเพิ่มรสชาติชีวิตและสร้างสีเขียวให้เมืองได้ไม่มากก็น้อย และที่สำคัญเป็นการหยุดการเติมสารพิษเข้าสู่ร่างกายของตนเองได้อีกทางหนึ่ง

บ้านนอก  คอกนา

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com