สัตว์บก, ปศุสัตว์

หมูไอจามมีน้ำมูกจากแอมโมเนีย แก้ได้ไม่ต้องฉีดยา

ไอจามมีน้ำมูลน้ำตาไหล
นอนซึมนิ่งไม่ยอมกินอาหาร
แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เกิดจากแอมโมเนียที่ระเหยจากพื้นคอก
แอมโมเนียหรือก๊าซพิษภัยอันตรายที่ทำให้คนและสัตว์ระคายเคืองตา จมูก ไอจามบ่อยๆ
มากเกินไปบางครั้งก็ทำให้สัตว์เครียด อ่อนแอนอนซึม น้ำมูกน้ำตาไหล ติดเชื้อได้ง่าย
โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจจะไวต่อแอมโมเนีย ยิ่งคอกดินยิ่งเกิดง่าย
ไม่ว่าจะเป็นเศษอาหาร มูลหรือฉี่
เมื่อเจอความชื้นมากๆก็จะเกิดการแอมโมนิฟิเคชันทำให้ไนโตรเจน(
N)แตกตัวปล่อย แอมโมเนียออกมา
ตรงไหนซับน้ำดีก็จะปล่อยแอมโมเนียส่งกลิ่นเหม็นตลอดเวลา ปล่อยไว้มีแต่สร้างความรำคาญให้เพื่อนบ้าน

    

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ฟาร์มหมู   ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ฟาร์มหมู

คุณสนั่น
ช่อคง เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูจากเมืองทองคำโบราณ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
อีกท่านหนึ่งที่เคยประสบปัญหาเรื่องกลิ่นแอมโมเนียคละคลุ้งรบกวนเพื่อนบ้าน
แต่เมื่อได้ทดลองใช้ซีโอฟาร์มหว่านพื้นคอก ปรากฏว่ากลิ่นแอมโมเนียค่อยๆลดลงเป็นที่น่าพอใจ
ซีโอฟาร์มเป็นซีโอไลท์ที่มีคุณสมบัติในการจับตรึงกลิ่น ก๊าซต่างๆ
ที่เกิดจากหมักหมมของเศษอาหาร มูล ฉี่ ฯลฯ
ถ้านำมูลสัตว์ที่ผ่านการดับกลิ่นด้วยซีโอฟาร์มไปใส่ต้นไม้ก็ได้ปุ๋ยชั้นดี
ที่ละลายช้า ช่วยป้องกันการกัดกินทำลายของหนอน แมลง หรือแม้แต่เชื้อราโรคพืช
เนื่องจากในเนื้อของซีโอฟาร์มมีซิลิก้า จึงทำให้ต้นพืชแข็งแรงทนต่อโรนอกจากนี้ซีโอฟาร์มคลุกผสมอาหารในสัดส่วน
3 กก.ต่ออาหาร 100 กก.หรือ 3%ของอาหาร
ยังช่วยจับตรึงก๊าซไข่เน่าในลำไส้ถ่ายออกมาไม่เหม็น
และยังจับตรึงทำลายสารพิษจากอะฟลาท็อกซินในอาหาร ลดอัตราการตายเนื่องจากอาหารเป็นพิษ
ช่วยเสริมการเจริญเติบโตได้อีกทางหนึ่ง
เกษตรกรท่านใดสนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มความมั่นใจได้ที่คุณสนั่น ช่อคง
(086-0142977) หรือ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ โทร. 02-9861680 -2 หรือผู้เขียน
081-3983128 ท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์ชมรมฯสอบถามได้ที่
Hotline
สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ Line Center : tga001, tga002, tga003,
tga004 *** สินค้าคุณภาพ…ต้องตราใบไม้ลายธงชาติ เท่านั้น ***

       

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ซีโอฟาร์มของชมรมเกษตร

คุณเอกรินทร์ ช่วยชู
(นักวิชาการชมรมฯ)

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com

เสนอแนะติชมได้ที่ email
: thaigreenagro@gmail.com