จุลินทรีย์, โรคแมลงศัตรูพืช, ไม้ผล ไม้ยืนต้น, พืชผัก พืชไร่, คุณค่าน่ารู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์

หมัดผัก….จัดการได้ด้วยฟอร์แทรนและคัทอ๊อฟ

 

หากจะกล่าวถึงแมลงศัตรูพืชที่ร้ายกาจ จนเกษตรกรผู้ปลูกกะหล่ำต้องปวดหัวเพราะต้องคอยสรรหาวิธีมาป้องกันกำจัดล่ะ

ก็ ด้วงหมัดผักหรือหมัดกระโดดน่าจะเป็นศัตรูพืชอันดับต้นๆ ที่ได้รับการกล่าวอีกขาน เนื่องจากมีการระบาดรุนแรงต่อเนื่อง

สร้างความเสียหายให้กับผลผลิตอย่างมาก ที่สำคัญป้องกันกำจัดยาก โดยเฉพาะผู้ที่ปลูกผักปลอดสารพิษและเกษตร

อินทรีย์ การป้องกันกำจัดศัตรูพืชจึงต้องพิถีพิถัน รวมถึงไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอีกด้วย คำถามที่ตามมาบ่อยครั้ง

คือ….ยังมีวิธีการอื่นอีกมั้ย? ที่จะป้องกันกำจัดด้วงหมัดผักอย่างได้ผลและปลอดภัย ปลอดสารเคมี

ด้วงหมัดผักหรือหมัดกระโดด(Flea beetle) ที่พบในประเทศไทยมีสองชนิด คือ ชนิดปีกเหลืองแถบน้ำตาล(Phyllotreta

flexuosa) และชนิดปีกดำหรือปีกสีน้ำเงินเข้ม(Phyllotreta chontanica) พบระบาดมากและรุนแรงในพืชตระกูลกะหล่ำ

เช่น กวางตุ้งกะหล่ำปลี กะหล่ำดอก ผักกาดหัว คะน้าฯลฯ ลักษณพที่ว่า…ตัวเต็มวัยจะกัดกินใบจนเป็นรูพรุน ตั้งแต่ต้นกล้า

เป็นต้นไป โดยทำลายตั้งแต่ใบเลี้ยง ต้นอ่อน ชนิดที่ว่าไม่สามารถเจริญเติบโตต่อได้ แคระแกร็น และตายในที่สุด ที่สำคัญ

สามารถระบาดได้ในทุกฤดูกาล หากรอบๆพื้นที่แปลงปลูกมีวัชพืชแหล่งอาหารสามารถหลบอาศัยได้ อย่างผักเสี้ยน เสี้ยนผี

ผักเบี้ยหินหรือแม้กระทั่งผักบุ้งนา วนเวียนไป-มาเป็นวัฎจักรเช่นนี้เรื่อยๆไป

 

 

เบื้องต้นให้ไถตากดินเพื่อทำลายตัวอ่อน,ดักแด้ในดิน ปรับปรุงสภาพดินเพิ่มซิลิก้าในดินเสริมให้ต้นแข็งแกร่ง จะช่วยลด

การเข้าทำลายของแมลงได้ หรือสลับสับเปลี่ยนมาปลูกพืชที่หมัดผักไม่ชอบเพื่อลดการระบาด ส่วนเกษตรกรที่ลงปลูกไป

แล้วหรือกำลังปลูกแล้วเจอการระบาด ให้ฉีดพ่นด้วย “คัทอ๊อฟ”และ”ฟอร์แทรน”ในอัตรา 50-100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ร่วมกับ

สารสะเดา,น้ำส้มควันไม้ ให้ชุ่มโชก ทุกๆ3-4วัน ช่วงเวลาเย็นๆแดดร่มลมตกประมาณสี่โมงห้าโมงเย็น ที่สำคัญต้องฉีดพ่น

บนดินให้ชุ่มโชก เนื่องจากด้วงหมัดผักจะชอบซ่อนตัว แอบวางไข่ ตามร่องดินที่แตกระแหง อาจเสริมฤิทธิ์ด้วยไบโอแทค(บีที)เพื่อกำจัดหนอน

จะสามารถลดอาการระบาดของด้วงหมัดผักหรือหมัดกระโดดลงได้ครับ

 

 

 

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือ โทร 084-5554210 Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro

เสนอติชมได้ที่ Email : [email protected]