โรคแมลงศัตรูพืช, พืชผัก พืชไร่

หมัดผักหมัดกระโดดแม้ร้ายกาจ เอาอยู่คุมได้ตายแบบเห็นๆ

หากกล่าวถึงแมลงศัตรูพืชที่ร้ายกาจจนเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักคะน้า กวางตุ้ง ต้องปวดหัวที่ต้องคอยหาวิธีมาป้องกันกำจัด ด้วงหมัดผักหรือหมัดกระโดดจะเป็นแมลงศัตรูพืชอันดับต้นๆ ที่ได้รับการกล่าวถึง เนื่องจากมีการระบาดรุนแรงต่อเนื่อง สร้างความเสียหายให้ผลผลิตออกเป็นบริเวณกว้างเพิ่มมากขึ้น ที่สำคัญป้องกันกันกำจัดค่อนข้างได้ยากโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกผักแบบปลอดสารพิษ ทั้งนี้ทั้งนั้นใช่ว่าจะไม่มีวิธีป้องกันเอาเสียเลย แต่เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ “ใจร้อน” เมื่อป้องกันกำจัดแล้วไม่ได้ผลก็มักจะมาใช้สารเคมีกำจัดเหมือนเดิม การใช้เคมีกำจัดนอกจากจะกำจัดแมลงศัตรูพืชแล้วยังทำลาย “ตัวห้ำตัวเบียน”ในธรรมชาติไปด้วยตลอดจนส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอีกด้วย

 

 

 

 

ด้วงหมัดผักหรือหมัดกระโดดที่พบในประเทศไทยมี 2 ชนิด คือชนิดปีกเหลืองแถบน้ำตาล (Phyllotreta flexuosa) และชนิดปีกดำหรือปีสีน้ำเงินเข้ม (Phyllotreta chontanica) จะระบาดรุนแรงในพืชจำพวก กวางตุ้ง กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก ผักกาดหัว คะน้า ฯลฯ ตัวเต็มวัยจะกัดกินทำลายใบผักเป็นรูพรุน ตั้งแต่ระยะต้นกล้าเป็นต้นไป โดยพบการทำลายใบเลี้ยง ลำต้นอ่อนจนต้นกล้าผักไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ ทำให้มีอาการแคระแกร็น หรือตายไปในที่สุด สำหรับพฤติกรรมการระบาดสังเกตพบว่า…ด้วงชนิดนี้สามารถระบาดได้ในทุกฤดูกาล หากรอบๆ พื้นที่แปลงปลูกมีวัชพืชแหล่งอาหารสามารถหลบอาศัยได้ อย่างผักเสี้ยน ผักเสี้ยนผี ผักเบี้ยหินหรือแม้กระทั่งผักบุ้งนา เมื่อถึงฤดูกาลเพาะปลูก-มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์ด้วงชนิดนี้ก็จะอพยพเข้าทำลาย แต่เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว รื้อแปลง ขาดแหล่งอาหาร มันก็จะอพยพกลับออกไปอาศัยตามวัชพืชแหล่งอาหารแทน กลับไป-กลับมาเป็นวัฎจักรเช่นนี้เรื่อยๆไป

เบื้องต้นให้ไถตากดินเพื่อทำลายตัวอ่อน,ดักแด้ในดิน ปรับปรุงสภาพดินเพิ่มซิลิก้าในดินเสริมให้ต้นแข็งแกร่ง จะช่วยลดการเข้าทำลายของแมลงได้ หรือสลับสับเปลี่ยนมาปลูกพืชที่หมัดผักไม่ชอบเพื่อลดการระบาด ส่วนเกษตรกรที่ลงปลูกไปแล้วหรือกำลังปลูกแล้วเจอการระบาด ให้ฉีดพ่นควบคุมด้วยบิวเวอร์เรีย “คัทอ๊อฟ” ร่วมกับเมทาไรเซี่ยม “ฟอร์แทรน” อย่างละ 25กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร และสารสะเดา หรือน้ำส้มควันไม้ แบบชุ่มโชกทุกๆ3-4วัน/ครั้ง ช่วงเวลาเย็นๆแดดร่มลมตกประมาณสี่โมงห้าโมงเย็น ที่สำคัญต้องฉีดพ่นบนดินให้ชุ่มโชก เนื่องจากด้วงหมัดผักจะชอบซ่อนตัว แอบวางไข่ ตามร่องดินที่แตกระแหง ตามด้วยไบโอแทคกำจัดหนอน เอาอยู่คุมได้ตายแบบเห็นๆ

 

    

 

 

คุณเอกรินทร์ ช่วยชู (นักวิชาการชมรมฯ)

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ https://www.thaigreenagro.com

เสนอแนะติชมได้ที่ email : thaigreenagro@gmail.com