โรคแมลงศัตรูพืช, ไม้ผล ไม้ยืนต้น

หมอกตอนเช้า อากาศเย็น กับการเกิดโรคราของพืช

NULL

ฤดูหนาวของประเทศไทย มีอากาศแห้งมากเวลากลางวัน ลมหนาวที่ผ่านก็เป็นลมที่แห้ง ทำให้เกิดการสูญเสียน้ำระเหยออกจากดิน และระเหยออกจากใบพืช ขณะที่บางคนฝันถึงนาโนโลจี แต่ป้องกันเกษตรกรใช้วิธีเผาอ้อยก่อนตัดอ้อย หรือเผาฟางในนาหลังจากเก็บเกี่ยวหรือรูดเมล็ดข้าวไปแล้วไม่ได้ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ต้องแก้ไขเรื่องการเผาเศษพืชให้ได้เสียก่อน เพราะเมื่อเผาเศษพืชจะทำให้อากาศแห้งแล้งขึ้น ดินและพืชสูญเสียน้ำมากขึ้น รัฐบาลไม่ลงมือขุดสระน้ำประจำไร่นาให้เกษตรกรยากจน ช่องว่างของคนจนชนบทกับคนรวยรุ่นใหม่ในเมืองจะยิ่งห่างกันมากขึ้น

        

fiogf49gjkf0d

  พออากาศคลายหนาวลงบ้าง ตอนเช้าจะเกิดหมอกทั่วไป หมอกนี้เป็นไอน้ำในอากาศ ทำให้ใบพืชเปียกชื้น หากมีสปอร์ของเชื้อราตกค้างตามใบพืช สปอร์จะงอกเป็นเส้นใย และถ้ารานี้สามารถเป็นโรคของพืชได้ เส้นใยที่งอกจะเจริญเข้าไปในรูใบ (สะโตมาต้า) หรือเข้าทางแผล แล้วลุกลามขึ้นจนเนื้อเยื่อพืชได้รับความเสียหาย กลายเป็นโรคพืชต่างๆ เช่น ราแป้ง ราน้ำค้าง แอนแทร็คโนส โรคอีบุบ โรคหมานอน โรคใบไหม้ เป็นต้น ยิ่งใส่ปุ๋ยผิดพลาด เช่น ใช้ปุ๋ยเดี่ยวไนโตรเจนมาก เช่น 46-0-0 (ปุ๋ยยูเรีย) 21-0-0 (แอมโมเนียมซัลเฟต) สภาพการเกิดโรคก็รุนแรงขึ้น ดินที่เป็นกรด พีเอชต่ำกว่า 5.8 และดินที่เป็นด่างเกินกว่าพีเอช 6.3 พืชก็อ่อนแอลงและเป็นโรคง่ายเช่นกัน

          การหมักบักเตรี บาซิลลัส ซับติลิส พลายแก้ว ขยายสูตรไข่ไก่แบบเดียวกับการ ขยายเชื้อบีทีชีวภาพปราบหนอน แล้วนำไปฉีดพ่นให้พืชผักที่ปกติ มีปัญหา เช่น แตง เผือก ถั่ว องุ่น หอม มะเขือเทศ กุ่ยช่าย ฯลฯ จะสามารถป้องกันการเจริญของเชื้อราได้ดี เป็นต้นทุนต่ำ เป็นชีวภาพที่ไม่มีพิษ แต่เป็นชีวภาพที่เกษตรกรหมักขยายขึ้นใช้ได้เอง ผู้ต้องการเอกสาร และตัวอย่างเชื้อ 1 ซอง ซึ่งหมักแล้วผสมน้ำได้ 5 ปี๊บ


ที่มา : อาจารย์ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ, ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์