จุลินทรีย์

หมดปัญหาหนอนกระทู้หอมกัดกินดาวเรือง

ดอกดาวเรืองเป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายเพราะถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งในการทำพวงมาลัยกราบไหว้และงานพิธีมงคลต่างๆ ด้วยเหตุนี้ดาวเรืองจึงเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่มีความสำคัญมากชนิดหนึ่งของไทยและมีกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกดาวเรืองเป็นจำนวนมากมักจะพบปัญหาศัตรูพืชอย่าง หนอนกระทู้หอม รบกวนในระยะเวลาการปลูกและก่อให้เกิดความเสียหาย โดยเจ้าหนอนกระทู้หอมเมื่อฝักออกจากไข่แล้วจะเข้าทำลายดาวเรืองโดยกัดกินส่วนต่างๆของดาวเรือง หากปล่อยให้หนอนกระทู้หอมเข้าทำลายจนดอกดาวเรืองบานตัวหนอนกระทู้หอมจะกัดกินส่วนกรีบดอกทำให้กรีบดอกร่วงสร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก วิธีการป้องกัน กำจัดหนอนกระทู้หอมแบบชมรมเกษตรปลอดสารพิษ และเพื่อให้การฉีดพ้นซึมเข้าสู่ใบและดอกได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นควรใช้ม้อยเจอร์แพล้นท์อัตราส่วน 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมให้เข้ากันกับน้ำแล้วจึงเติมไบโอแทค (บาซิลลัส ทูริงเยนซิส) อัตรา 50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร กวนผสมให้เข้ากันนำไปฉีดพ้นให้ทั่วทั้งใบ และดอกให้ชุ่ม หากพบหนอนกระทู้หอมเป็นจำนวนมากให้ฉีดพ้นทุกๆ 3 วัน ติดต่อกัน 2-3 ครั้ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือผู้เขียนจิระนันท์ พวงมาลัย (ฝ่ายขายภาคเหนือ) 092-7744906 Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com