พืชไร่

หมดปัญหายอดอ่อนอินทผาลัมถูกทำลาย ด้วยฟอร์แทรน

ปัญหาศัตรูพืชที่มักพบในกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอินทผาลัมมีมากมาย แต่ศัตรูพืชอย่างด้วงแรด ก็ไม่ควรมองข้ามเช่นกัน โดยลักษณะการเข้าทำลายอินทผาลัมของด้วงแรดจะชอบเจาะใบอินทผาลัมที่บริเวณโคนทางใบ ทะลุเข้าไปถึงยอดตรงกลางหรือทำลายบริเวณยอดอ่อนที่ยังไม่คลี่ทำให้ใบอินทผาลัมที่คลี่แตกใบใหม่ขาดแหวง เป็นสามเหลี่ยมคล้ายรูปกรรไกรตัด หากด้วงกัดกินทางใบ จะทำให้ใบพับ ต้นอินทผาลัมชะงักการเจริญเติบโต และอาจเป็นเหตุให้โรคและแมลงศัตรูพืชชนิดอื่นๆเข้าทำรายต่อไปได้ด้วย ทั้งนี้เราสามารถป้องกันแมลงด้วงแรดได้ด้วย ฟอร์แทรน (เมทาไรเซียม แอนิโซเพลีย) เป็นจุลินทรีย์ปราบแมลงปีกแข็ง ด้วง และแมลงปากดูด วิธีใช้ ใช้ฟอร์แทรนโรยรอบยอดอ่อน ซอกโคนทางใบ หรือ ฟอร์แทรน 50 กรัม ละลายในน้ำ 20 ลิตร กวนผสมให้เข้ากัน ลาดหรือฉีดพ้นบริเวณยอดอ่อนหรือซอกโคนทางใบ เพื่อป้องกันและกำจัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือผู้เขียนจิระนันท์ พวงมาลัย (ฝ่ายขายภาคเหนือ) 092-7744906 Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com