พืชผักกินใบ, พืชผัก-พืชไร่

หน่อไม้ฝรั่ง ปรับปรุงดินก่อนปลูกช่วยเพิ่มผลผลิตได้100%

หน่อไม้ฝรั่งหรือแอสพารากัส(Asparagus) เป็นพืชผักที่ได้รับความสนใจมากในปัจจุบัน
เพราะมีแนวโน้มความต้องการของตลาดสูง ทั้งในรูปหน่อสด แปรรูป
ทำให้เกษตรกรเริ่มหันมาปลูกหน่อไม้ฝรั่งมากขึ้น มีทั้งชนิดหน่อสีขาวสำหรับแปรรูป
ซึ่งปลูกกันมากแถวสุพรรณบุรี และชนิดหน่อสีเขียวใช้รับประทานสด ปลูกกันมากในพื้นที่
นครปฐม กาญจนบุรี นนทบุรี และนครราชสีมา ไม่ว่าจะเป็นหน่อชนิดไหน พันธุ์เดียวกัน
หรือต่างสายพันธุ์ก็ตาม
การที่ให้ผลผลิตสีขาวหรือสีเขียวขึ้นอยู่กับวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน
หากต้องการได้หน่อสีขาว ก็ต้องพูนโคนกลบดินให้สูงประมาณ 30เซนติเมตร
หรือสวมปิดด้วยกรวยกระดาษ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ หน่อไม้ฝรั่ง

บางประเทศในเขตอบอุ่นอย่างยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น
จะเก็บหน่อมาใช้ประโยชน์ได้เฉพาะช่วงฤดูใบไม้ผลิเท่านั้น
แต่ในขณะเดียวกันประเทศไทยเราสามารถปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปี
เราจึงควรใช้ความได้เปรียบนี้ผลิตหน่อไม้ฝรั่งเพื่อการส่งออกในช่วงเวลาที่ประเทศเหล่านั้นไม่สามารถเก็บผลผลิตได้
เนื่องมาจากฤดูกาลไม่เหมาะสม เนื่องจากหน่อไม้ฝรั่งเป็นพืชค่อนข้างใหม่
เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมอยู่ในขั้นกำลังพัฒนา แม้ว่าจะมีการปลูกมานานแล้วก็ตาม
แต่วิธีการปลูก พันธุ์ที่ใช้ การดูแล รักษา ตลอดจนเทคนิคต่างๆ ในการเพิ่มผลผลิตและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
เพื่อให้ได้หน่อที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด เป็นที่ต้องการของตลาด ยังไม่เปิดเผยมากนัก

 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ หน่อไม้ฝรั่ง

 

วันนี้เราจะกล่าวถึงขั้นพื้นฐานของการปลูกนั้นก็คือการปรับปรุงสภาพดินหรือปรับเปลี่ยนโครงสร้างของดินที่เสื่อมสภาพเนื่องจากใช้มานาน
ขาดการดูแลรักษา ใช้เคมีมากติดต่อนานเกินไปหรือปลูกพืชหน้าเดียวนาน
ตามที่กล่าวมาข้างต้น สามารถก่อให้เกิดดินเสีย(ดินตาย) ปลูกพืชไม่โต พืชไม่กินปุ๋ย
เนื่องจากดินมีความเป็นกรด-ด่างมากเกินไป
ที่แล้วมาเกษตรกรทราบว่าเพียงว่าหากดินเป็นกรดให้เติมปูนจำพวกโดโลไมท์  ปูนมาร์ล หารู้ไม่…การเติมปูนลงในดินนอกจากช่วยปรับเปลี่ยนค่าพีเอสของดินแล้ว
ยังทำให้ดินจับตัวแน่นแข็ง หากใช้บ่อยครั้งอาจทำให้ดินที่ดี มีคุณภาพอยู่แล้ว
กลายเป็นดินด่าง ดินเสื่อมสภาพแบบไม่คาดคิดก็ได้

ฉะนั้นการปรับปรุงสภาพดินแต่ละครั้งควรเลือกวัสดุที่ดีมีคุณภาพ
เหมาะสมกับโอกาส เวลา จะช่วยลดต้นทุนได้จริง ยั่งยืนยาวนาน
มิใช่เฉพาะหน้าแล้วมาแก้ปัญหาทีหลัง เช่น
นำหินแร่ภูเขาไฟ(พูมิชซัลเฟอร์)มาช่วยปรับปรุงสภาพดินแทนโดโลไมท์ ปูนมาร์ล
เพราะวัสดุดังกล่าวจะช่วยปรับโครงสร้างพีเอสของดิน เพิ่มธาตุอาหารในดิน
นอกจากนี้ยังช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ย ยา ฮอร์โมนต่างๆ
เนื่องจากพูมิชซัลเฟอร์ประกอบด้วยหินแร่ภูเขาไฟที่มีความพรุน
สามารถจับตรึงไนโตรเจนได้ดี มีซิลิก้าที่ละลายน้ำได้
ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้เซลล์พืช ทำให้โรคแมลงศัตรูพืชเข้าทำลายได้น้อยลง
สามารถช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการใช้ปุ๋ย ยา ฮอร์โมนต่างๆลงได้
ยั่งยืนเพราะว่า…วัสดุดังกล่าวไม่แพ็คหน้าดินหรือทำให้หน้าดินแน่นแข็ง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ 02-9861680-2 หรือผู้เขียน
081-3983128 ท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์ชมรมฯสอบถามได้ที่
Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ Line Center : tga001, tga002, tga003, tga004 ***
สินค้าคุณภาพ…ต้องตราใบไม้ลายธงชาติ เท่านั้น ***

 

คุณเอกรินทร์ ช่วยชู (นักวิชาการชมรมฯ)

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com

เสนอแนะติชมได้ที่ email :
thaigreenagro@gmail.com