ข่าวสารทั่วไป, ข่าวเกษตร

หน่วยช่วยชีวิตสัตว์ทะเล อุปกรณ์พร้อมขาด สัตวแพทย์

นางนิศากร โฆษิตรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เผยว่า จากสภาพความแปรปรวนของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น การทำประมง การท่องเที่ยวทางทะเล ส่งผลทำให้ทั้งสัตว์ใหญ่และสัตว์หายากบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมาก อย่างเช่น วาฬเพชฌฆาตเกยตื้นที่เกาะราชา จ.ภูเก็ต จำนวน 30 ตัว ตายไป 1 ตัว เนื่องจากมีบาดแผลและได้รับบาดเจ็บจากการขึ้นมาเกยตื้น ส่วนตัวอื่นๆสามารถช่วยชีวิตและพากลับสู่ท้องทะเลได้

fiogf49gjkf0d

 


จากการประเมินสถานการณ์ของสัตว์ทะเลหายาก พบว่าในฝั่งอันดามัน พบพะยูน 200 ตัว โลมา 265 ตัว เต่าทะเล 91 ตัว วาฬ 7 ตัว ในพื้นที่อ่าวไทย พบพะยูน 40 ตัว โลมา 400 ตัว เต่าทะเล 345 ตัว และวาฬ 11 ตัว อย่างไรก็ตาม เพื่อเพิ่มอัตราการรอดของสัตว์ทะเลรวมถึงสัตว์ทะเลหายากที่ได้รับบาดเจ็บ กรมฯได้ตั้งหน่วยช่วยชีวิตสัตว์ทะเลจำนวน 2 ชุด เพื่อดูแลสัตว์ทะเลขนาดใหญ่และสัตว์ทะเลหายากเบื้องต้นโดยหน่วยช่วยชีวิตสัตว์ทะเลนั้น จะเป็นรถพยาบาลเคลื่อนที่มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลครบชุด ทั้งเครื่องฉีดน้ำถังออกซิเจน และมีสัตวแพทย์ประจำหน่วยด้วย นางนิศากรกล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาในการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลเรามีเครือข่ายชุมชนชายฝั่งทะเล ที่คอยแจ้งเหตุหากพบเห็นสัตว์ทะเลที่ได้รับบาดเจ็บหรือเกยตื้น แต่ปัจจุบันปัญหาหนักที่หน่วยช่วยชีวิตสัตว์ทะเลกำลังประสบในปัจจุบัน คือมีสัตวแพทย์ประจำกรมที่ดูแลสัตว์ทะเลที่ป่วยเพียง 1 คนเท่านั้น ซึ่งเป็นแค่พนักงานราชการ และจะลาออกในเดือนสิงหาคมนี้ อย่างไรก็ตาม กรมฯจะเร่งหาแนวทางเพื่อดำเนินการสรรหาสัตวแพทย์ เพื่อมาประจำหน่วยช่วยชีวิตสัตว์ทะเลโดยเร็วที่


ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่ 31 กรกฎษคม 2551 : http://www.thairath.co.th/news.php?section=agriculture&content=98860