สารพันเห็ด, เห็ดพิษ

หนังสือเห็ดพิษของสมาคมเห็ด

NULL

                แต่ละปีมีรายงานคนไทยกินเห็ดพิษแล้วได้รับอันตรายเจ็บป่วยนับเป็นร้อยคน ในจำนวนนี้ถึงแก่ความตายหลายสิบคน เป็นเพราะเห็ดที่เก็บจากที่ขึ้นเองในธรรมชาติคล้ายกับเห็ดกินได้บางชนิด หรือจำแนกไม่ถูกว่าไหนเป็นเห็ดรับประทานได้ไหนเป็นเห็ดเมา ดังนั้นสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทยจึงได้ร่วมกันจัดทำหนังสือเห็ดพิษขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ

fiogf49gjkf0d

                เนื้อหาในเล่มแบ่งออกเป็นเรื่องสำคัญ คือ 1. เห็ดพิษในประเทศไทยจำแนกตามสารพิษ เขียนโดย อนงค์ จันทร์ศรีกุล และนันทินี ศรีจุมปา ได้แบ่งเห็ดตามกลุ่มที่สร้างสารพิษเป็น 7 กลุ่ม เห็ดที่ร้ายแรงจะมีภาพสีประกอบ 2. เห็ดพิษบางชนิดในต่างประเทศ ซึ่งแบ่งเห็ดพิษตามสีของสปอร์และมีข้อมูลของหน่วยงานบางแห่งที่มีข้อมูลและทำงานเกี่ยวกับการจำแนกเห็ดพิษในสหรัฐอเมริกา เรื่องนี้เขียนโดยอรุณี จันทรสนิท มีรูปเห็ดประกอบเช่นเดียวกัน 3. เห็ดพิษที่ผิดกฎหมาย เขียนโดย รศ.ดร. สุมาลี พิชญางกูร เป็นการให้ข้อมูลเห็ดขี้ควายและเห็ดในกลุ่มเดียวกัน 4. เรื่องเห็ดพิษและสารพิษจากเห็ด โดย รศ. พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์ เป็นข้อมูลทางเคมีโดยละเอียดของสารพิษ และรวมรายชื่อเห็ดที่มีพิษนั้น ๆ 5. เรื่องวิธีการตรวจวิเคราะห์สารพิษร้ายแรง amanitin และ phalloidin โดยอรุณี จันทรสนิท 6. เห็ดเรืองแสง : เห็ดพิษที่เปล่งประจายยามราตรี โดย สาธิต ไทยทัตกุล 7. การป้องกันอันตรายจากการบริโภคเห็ดพิษ โดย พ.ท. ยงยุทธ ขจรวิทย์ 8. การเจ็บตายเพราะเห็ดพิษของไทย และ 9. สารสกัดจากพิษสู่ยารักษามะเร็ง โดย เอกพันธ์ บางยี่ขัน


                ผู้สนใจสามารถซื้อหนังสือได้ที่ร้านหนังสือของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และร้านหนังสือใหญ่ ๆ เล่มละ 150 บาท หรือฝากซื้อทางธนาณัติผ่านชมรมถ่ายทอดฯ สั่งจ่าย ปณ. เกษตรศาสตร์ โดยเพิ่มค่าส่งลงทะเบียนอีก 30 บาท ก็ได้เช่นกัน


ที่มา  :  ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ. นสพ.เดลินิวส์  ฉบับที่  20,954  วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550  หน้า  24.