การเกษตร, ข่าวเกษตร

หนอนห่อใบข้าวบุกแปลงนา อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
ลงพื้นที่ตรวจสอบการระบาดของศัตรูพืชในนาข้าวของเกษตรกร
ภายหลังได้รับแจ้งจากเกษตรกรว่ามีการระบาดเกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลหนองกระทุ่ม
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี  กลุ่มอารักขาพืช
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
ลงพื้นที่ตรวจสอบการระบาดของศัตรูพืชในนาข้าวของเกษตรกร
ภายหลังได้รับแจ้งจากเกษตรกรว่ามีการระบาดเกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลหนองกระทุ่ม
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันก่อน

โดยมีนางสมพิศ ขวัญสูงเนิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยนางสาวจุฑามาส กลิ่นเกล้า
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และสำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน โดย นายสุรียา
โพธิ์พฤกษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวกนิษฐา ชำนิเกษตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้  พบการระบาดของหนอนห่อใบข้าว
ในแปลงปลูกข้าวพันธุ์ พล.2 อายุ 60 วัน จึงได้สอบถามเกษตรกร พบว่า
เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ จำนวน 30 กก.ต่อไร่ และใช้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูง
และใช้สารเคมีในการฉีดพ่นป้องกันในช่วงที่ผ่านมา
 เจ้าหน้าที่จึงได้ให้คำแนะนำเกษตร กรในการป้องกันกำจัดอย่างถูกวิธี
พร้อมแนะนำให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตโดยลดการใช้เมล็ดพันธุ์ลงเหลือ 15-20
กก.ต่อไร่ และลดการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนลดในฤดูกาลต่อไป

สำหรับหนอนห่อใบข้าวในตัวเต็มวัยจะเป็นผีเสื้อกลางคืนปีกสีน้ำตาลเหลือง
มีแถบสีดำพาดที่ปลายปีก ตรงกลางปีกมีแถบสีน้ำตาลพาดขวาง 2-3 แถบ
ขณะเกาะใบข้าวปีกจะหุบเป็นรูปสามเหลี่ยม มักเกาะอยู่ในที่ร่มใต้ใบข้าว
เพศผู้มีขนาดเล็กกว่าเพศเมียเล็กน้อย เพศเมียวางไข่เวลากลางคืนประมาณ 300
ฟองบนใบข้าว ขนานตามแนวเส้นกลางใบและสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า  หนอนที่ฟักจากไข่ใหม่ ๆ มีสีขาวใส
หัวมีสีน้ำตาลอ่อน หนอนโตเต็มที่มีสีเขียวแถบเหลือง หัวสีน้ำตาลเข้ม
หนอนโตเต็มที่จะเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเมื่อถูกสัมผัส หนอนมี 5-6 ระยะ หนอนวัยที่
5 เป็นวัยที่กินใบข้าวได้มากที่สุด ตัวเต็มวัยจะหลบซ่อนบนต้นข้าวและวัชพืชตระกูลหญ้าในเวลากลางวัน
และจะบินหนีเมื่อถูกรบกวน  ผีเสื้อหนอนห่อใบข้าวจะเคลื่อนย้ายเข้าแปลงนา
ตั้งแต่ข้าวยังเล็กและวางไข่ที่ใบอ่อน โดยเฉพาะใบที่ 1-2 จากยอด
เมื่อตัวหนอนฟักออกมาจะแทะผิวใบข้าวส่วนที่เป็นสีเขียว ทำให้เห็นเป็นแถบยาวสีขาว
มีผลให้การสังเคราะห์แสงลดลง หนอนจะใช้ใยเหนียวที่สกัดจากปาก
ดึงขอบใบข้าวทั้งสองด้านเข้าหากันเพื่อห่อหุ้มตัวหนอนไว้หนอนจะทำลายใบข้าว  ทุกระยะการเจริญเติบโตของข้าวถ้าหนอนมีปริมาณมากจะใช้ใบข้าว
หลาย ๆ ใบมาห่อหุ้มและกัดกินอยู่ภายใน ซึ่งปกติจะพบตัวหนอนเพียงตัวเดียวในใบห่อนั้น
ในระยะข้าวออกรวงหนอนจะทำลายใบธงซึ่งมีผลต่อผลผลิตเพราะทำให้ข้าวมีเมล็ดลีบ
น้ำหนักลดลง มักพบระบาดในนาเขตชลประทาน โดยเฉพาะแปลงข้าวที่ใส่ปุ๋ยอัตราสูง

การป้องกันในพื้นที่ที่มีการระบาดเป็นประจำควรปลูกข้าว 2 พันธุ์ขึ้นไป
โดยปลูกสลับพันธุ์กัน จะช่วยลดความรุนแรงของการระบาด พร้อมทั้งกำจัดพืชอาศัย เช่น
หญ้าข้าวนก หญ้านกสีชมพู หญ้าปล้อง หญ้าไซ หญ้าชันกาด และข้าวป่า  และไม่ควรใช้สารฆ่าแมลงชนิดเม็ดและสารกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์หรือสารผสมสารไพรีทรอยด์สังเคราะห์
ในข้าวอายุหลังหว่าน 40 วัน เพราะศัตรูธรรมชาติของหนอนห่อใบข้าวจะถูกทำลาย
ทำให้เกิด การระบาดของหนอนห่อใบข้าวรุนแรงได้ ในระยะข้าวตั้งท้องไปจนถึงออกรวง อัน
จะทำให้เกษตรกรได้รับผลผลิตลดลงด้วย.

 

ที่มาหนังสือพิมพ์เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 29/8/2560

เว็ปที่มา  https://www.dailynews.co.th/agriculture/594639