ข่าวเกษตร

หนอนกระทู้ข้าวโพด

หนอนกระทู้เป็นศัตรูสำคัญของข้าวโพด และพืชอีกมากกว่า 80 ชนิด เช่น ข้าว อ้อย ข้าวฟ่าง พืชตระกูลถั่ว มะเขือเทศ มันฝรั่ง ยาสูบ ฝ้าย ทานตะวัน กล้วย กระเทียม ขิง มันเทศ พริก พืชตระกูลกะหล่ำ พืชตระกูลแตง และพืชผัก

วงจรชีวิตของหนอนกระทู้ Fall armyworm ใช้เวลา 30-40 วัน เมื่อผสมพันธุ์แล้ว ผีเสื้อเพศเมียจะวางไข่ในเวลากลางคืน โดยวางไข่เป็นกลุ่ม ประมาณ 100-200 ฟอง

การปลูกข้าวโพดในฤดูฝน หากมี ฝนตกต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ ความรุนแรงในการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดจะลดลง ฝนที่ตกหนักจะชะกลุ่มไข่ หรือ หนอนขนาดเล็กที่เพิ่งฟัก หรือทำให้หนอนที่อยู่ในดินซึ่งกำลังจะเข้าดักแด้ รวมทั้งดักแด้ที่อยู่ในดินมีชีวิตรอดน้อยลง ทำให้สามารถเว้นระยะห่างในการพ่นสารและลดจำนวนครั้งในการพ่นสารลงได้ อย่างไรก็ตามควรมีการติดตามสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันและการกำจัดหนอนกระทู้ควรเลือกใช้ที่เป็นสารชัวภัณฑ์เพราะปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยงของเรา ผลฺตภํณฑ์ที่แนะนำคือ “ไบโอแทค” ไบโอแทคเป็นสารชีวภัณฑ์ที่ใช้ป้องกันและกำจัดหนอน เช่น หนอนกอ หนอนหนังเหนียว หนอนใยผัก หนอนแก้ว หนอนคืบ หนอนกะหล่ำ หนอนชอนส้ม เป็นต้น

เขียนและรายงานโดยทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-98616680-2 หรือผู้เขียนคุณบรรเจิด ยิ่งวงษ์ (ฝ่ายส่งเสริมการตลาดกรุงเทพ) 092-7744903 Hotline สายด่วน 09 หรือ 092-7744903 @thaigreenago เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com