น้ำ, ดิน ปุ๋ย น้ำ อากาศและแสงแดด

สารอุ้มน้ำ “ โพลิเมอร์” ใช้แก้ปัญหากล้าไม้ปลูกใหม่ตายเพราะขาดน้ำ

                                             โพลิเมอร์มันสำปะหลัง.gif

ในช่วงที่ฤดูฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาล หรือตกไม่ตรงตามความต้องการของพื้นที่  พื้นที่ในเมืองหลวงฝนตกลงมาอย่างมากมาย แต่คนในท้องที่กลับไม่ต้องการ แต่พื้นที่ที่อยู่ในแหล่งเกษตรกรรมนาน ๆ ฝนจะตกลงมาสักครั้งหนึ่ง  หรือตกลงมาก็มีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้นต่างๆ ให้อยู่รอดหรือให้เพียงพอต่อการเลี้ยงดอก ออกผลก็หาไม่ ทำให้มักเกิดความเสียหายแก่ผู้ทำอาชีพกสิกรรมกันอยู่เนือง ๆ

fiogf49gjkf0d

เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นเล่า ถ้ามิได้เกิดจากความมักง่าย ความโลภ จากน้ำมือของมนุษย์เราด้วยกันเอง เช่น ตัดและทำลายป่าไม้ต้นใหญ่ ๆ  เพียงเพื่อให้ได้เฟอร์นิเจอร์ไว้ประดับอาคารสถานที่ต่างๆ   ถางป่าทำไร่เลื่อนลอย  เผาฟางและซังข้าว เพื่อให้มีความรวดเร็วในการผลิตในครั้งต่อ ๆ ไป  ใช้เครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ กันอย่างมากมาย ซึ่งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ล้วนปล่อยก๊าซที่เป็นของเสียขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศและนำมาซึ่งปัญหาโลกร้อนที่มนุษย์ตัวกระจ้อยร่อยใต้พื้นฟ้าบ่นกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน แต่มิเคยสนใจใยดีที่จะแก้ปัญหากันอย่างจริงจัง

 

จึงเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่นำมาซึ่งความผิดเพื้ยนของธรรมชาติ ทำให้ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล และส่งผลกระทบมาถึงประชากรในประเทศไทยที่ประกอบอาชีพกสิกรรมด้วยเหมือนกัน ดังนั้นจึงต้องตระหนักและคำนึงถึงปัญหานี้กันไว้บ้างก็ดี จะได้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความคิดในการที่จะแก้ปัญหาทั้งส่วนรวมและตนเองได้อย่างทันท่วงที

 

ปัญหาที่เราจะพบได้โดยตรง ในช่วงที่ฝนน้อยหรือไม่ตกต้องตามฤดูกาล คือปัญหาการขาดน้ำของพืชผัก ไม้ผล ที่เราได้ลงมือลงแรงปลูกกล้า ปักดำลงในแปลง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา แรงงาน และต้นทุนลงไปอย่างเหลือคณานับ แต่กลับไม่ได้รับผลิตผลที่พึงพอใจ  มิหนำซ้ำยังสูญเสียต้นพันธุ์ซึ่งนั่นคือการหมายถึงต้องจัดเตรียมหาเงินหาทุนเพื่อมาซื้อต้นพันธุ์ใหม่อีก ทำให้ต้องเป็นหนี้เป็นสินและสูญเสียไปอย่างมิควรจะเสีย

 

การรองก้นหลุมปลูกเมื่อขุดหลุมแล้วใช้ภูไมท์ซัลเฟต 1 – 2  กำมือร่วมกับปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเศษ 2 ส่วน 3 ของความลึกหลุมแหวกให้เป็นรูปกรวยหงาย นำโพลิเมอร์ ประมาณ 1 2 ลิตร (ขึ้นอยู่กับความสามารถของกำลังซื้อและรายได้ของราคาผลผลิตรวมต่อไร่ว่ามีความคุ้มทุนหรือไม่)  แล้วนำตุ้มรากพร้อมดินของต้นกล้าวางทับลงไปด้านบน จะช่วยทำให้ไม่กล้าไม่ขาดน้ำและมีอัตราการรอด สูง

 

โพลิเมอร์  1  กิโลกรัม เมื่อนำมาใส่ตุ่มหรือแช่น้ำในถัง 200 ลิตร ทิ้งไว้ประมาณ 3 6 ชั่วโมง (หรือจะทิ้งไว้หนื่งคืนก็ได้ ตอนเช้าจึงค่อยนำมาเป็นวัสดุช่วยปลูก)  ก็สามารถที่จะดูดซับน้ำเข้าไปในตัวพองขยายได้ถึง 200 เท่า  ทำให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่พืชของเราได้เป็นอย่างดีและยาวนาน  เพราะไม่สูญเสียไหลต่ำลึกลงไปในชั้นใต้ดินเกินกว่าที่ระดับรากของต้นไม้ต้นเล็ก ๆ จะสามารถดูดกินได้  เมื่อรากของต้นไม้ดูดน้ำจากโพลิเมอร์ออกไปจนหมด แต่ถ้ามีฝนตกลงมาหรือมีการเติมน้ำซ้ำลงไป ใหม่ ก็จะดูดซึมเอาน้ำเข้าไปและพองตัวได้เหมือนเดิมอีก และสามารถที่จะอยู่ได้ยาวนานเกือบถึงหนึ่งปี ซึ่งก็มีความเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าที่นำมาลงปลูกใหม่ ทำให้ไม่สิ้นเปลืองต้นทุนในการซ่อมต้นกล้าเหมือนดังแต่ก่อนซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายที่มากกว่า

 

มนตรี    บุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com

Email : thaigreenagro@gmail.com  วันพฤหัสบดีที่  14  กุมภาพันธ์  2551

Leave a Reply

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *