การเกษตร, ข่าวเกษตร

สารอุดบ่อ แก้ปัญหาน้ำรั่วซึม กักเก็บน้ำไม่อยู่

การขุดบ่อหรือสระน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรเป็นบูรณาการที่แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ดีในระดับหนึ่ง เพราะจะทำให้เกษตรกรมีน้ำใช้ตลอดในช่วงหน้าแล้ง แม้ว่าจะมีการขุดบ่อหรือสระเก็บน้ำไว้ใช้แล้ว แต่ปัญหาหนึ่งที่เกษตรกรมักพบเจอคือบ่อหรือสระ กักเก็บน้ำไม่อยู่มีปัญหาน้ำรั่วซึม ทำให้น้ำที่มีลดลงจนถึงแห้ง พื้นบ่อหรือสระที่กักเก็บน้ำไม่ได้ จะมีสภาพพื้นที่เป็นดินในลักษณะ ดินทราย ดินร่วน หรือดินทีมีรูรั่วซึม ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้น้ำในบ่อหรือสระนั้นๆ ไม่สามารถที่จะกักเก็บน้ำให้อยู่ได้ยาวนานเพียงพอ วันนี้จึงขอแนะนำวิธีการแก้ปัญหาน้ำรั่วซึม กักเก็บน้ำไม่อยู่ เพื่อเป็นวิทยาทาน โดยการใช้สารอุดบ่อในอัตรา 2 กิโลกรัมต่อ ร่วมกับหินแร่ภูเขาไฟ สเม็คไทต์ 100 กิโลกรัม นำมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนำไปหว่านให้ทั่วพื้นที่และด้านข้างผนังบ่อได้ประมาณ1 ไร่ ก่อนจะหว่านสารอุดบ่อที่คลุกผสมเรียบร้อยดีแล้วจะให้ดียิ่งขึ้นควรมีการทำความสะอาดพื้นบ่อเดิมให้เรียบร้อย ไม่ให้มีเศษขยะหรือกิ่งไม้ใบหญ้าเป็นขยะกีดขวางการทำงานของสารอุดบ่อ จากนั้นให้หาดินหรือดินที่ขุดกองไว้โปะทับ ลงไปแล้วทำการบดทับให้แน่นก่อน เมื่อโพลิเมอร์ทำปฏิกิริยากับสเม็คไทต์จะบวมพองและเหนียวข้นแทรกตัวลงไปในเนื้อดินที่พื้นบ่ออุดรูรั่วมิให้น้ำซึมลงไปข้างล่างทำหน้าที่คล้ายเมือกธรรมชาติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้บ่อสามารถกักเก็บน้ำได้ดียิ่งขึ้น เพียงเท่านี้ผู้เขียนคิดว่าจะช่วยให้เกษตรกรผู้ขุดบ่อหรืสระกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง ได้อย่างแน่นอน

หากเกษตรกรท่านใดสนใจหรือต้องข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือผู้เขียนคุณบรรเจิด ยิ่งวงษ์ (ฝ่ายขายกรุงเทพและปริมญฑล)

092-7744902 Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com