ข่าวสารทั่วไป, ข่าวเกษตร

สั่งพร่องน้ำอ่างใต้ตอนล่าง กรมชลฯปรับแผนบริหารจัดการรับมือฝนตกหนักก.ย.-ต.ค.

fiogf49gjkf0d

นายอนุวัฒน์ หิรัญประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 16 กรมชลประทาน
เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างคือ สตูล ตรัง สงขลา
และพัทลุง ว่า ขณะนี้น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่สำคัญๆ
มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี โดยในพื้นที่จังหวัดตรังอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว
มีปริมาณน้ำ 14.21 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 77 ของปริมาณความจุ
จังหวัดพัทลุง อ่างเก็บน้ำป่าพะยอม มีปริมาณน้ำ 10.6 ล้านลูกบาศก์เมตร
คิดเป็นร้อยละ 52 ของปริมาณความจุ และ อ่างเก็บน้ำป่าบอน ขณะนี้มีปริมาณน้ำ 15.21
ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 76 ของปริมาณความจุ

fiogf49gjkf0d

สำหรับจังหวัดสงขลามีอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 3 แห่งคือ คือ
อ่างเก็บน้ำคลองสะเดา ขณะนี้มีปริมาณน้ำ 29.3 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 52
ของปริมาณความจุ อ่างเก็บน้ำคลองหลา มีปริมาณน้ำ 12 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ
56 ของปริมาณความจุ และอ่างเก็บน้ำจำไหลหอยโข่ง ขณะนี้มีปริมาณ 2.9
ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 56 ของปริมาณความจุ ส่วนจังหวัดสตูล
ไม่มีอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง

อย่างไรก็ตามเพื่อรองรับปริมาณในช่วงฤดูฝน
ซึ่งภาคใต้ตอนล่างทั้งฝั่งทะเลอ่าวไทย และทะเลอันดามัน
จะมีฝนตกหนักตั้งแต่เดือนกันยายน-ตุลาคม เฉลี่ยประมาณ 300 มิลลิเมตร
สำนักชลประทานที่ 16 ได้วางแผนบริหารจัดการน้ำรองรับ
โดยให้อ่างเก็บน้ำขนาดกลางทุกแห่งทยอยพร่องน้ำออกจากอ่างฯ
ให้เหลือปริมาณน้ำประมาณร้อยละ 30 % ของปริมาณความจุ
เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่คาดว่าจะตกหนักและมีปริมาณเฉลี่ยมากกว่าเดิมเล็กน้อย
ซึ่งจะไม่กระทบต่อการใช้น้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคแต่อย่างใด

นอกจากนี้ยังได้ให้เกษตรกรในพื้นที่ชลประทานทั้ง 4 จังหวัดประมาณ 150,000
ไร่ทำนาปรังก่อนฤดูการทำนาปรังปกติ
เพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ก่อนเดือนกันยายน-ตุลาคม 2554
ซึ่งจะมีฝนตกหนักและอาจจะเกิดภาวะน้ำท่วมได้

ที่มา : หนังสือพิมพ์ แนวหน้า ฉบับวันที่ 17 สิงหาคม 2554
http://www.naewna.com/news.asp?ID=275719

Leave a Reply

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *