กุ้ง, ปู, ข่าวเกษตร

สัตว์เติบโตดีด้วยไคโตซาน มิกซ์ฟีด

สัตว์บก และสัตว์น้ำ หากเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ ไม่เจริญอาหาร ไม่มีภูมิคุ้มกันเป็นโรคง่าย

แนะนำ ไคโตซาน มิกซ์ฟีด เป็นสารสกัดชีวภาพที่เกิดในธรรมชาติ พบได้ในธรรมชาติ ในเปลือกของสัตว์ พวกกุ้ง ปู แมลง และเชื้อรา เป็นต้น จะช่วยในเรื่องของเสริมสร้างให้สัตว์บกและสัตว์น้ำมีความแข็งแรงทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง ทนทานต่อโรคป้องกันตัวแดงดวงขาว โรคหัวเหลือง ช่วยดูซับและจับตะกอนในสารแขวนลอย ช่วยในการลอกคราบของกุ้งได้ดี เปลือกแข็งสวย ทำให้อัตราการรอดของกุ้งดีขึ้น อัตราการใช้ สัตว์น้ำ ใช้ไคโตซาน มิกซ์ฟีด 50 ซีซีต่อน้ำ 1 ลิตร พรมบนอาหารเลี้ยงสัตว์ 1 กิโลกรัม คลุกเคล้าให้เข้ากันผึ่งให้แห้งและนำไปหว่าน และอัตราการใช้ สัตว์บก ใช้ไคโตซาน มิกซ์ฟีด 10 ซีซี ต่อน้ำ 10 ลิตรให้สัตว์บกดื่มกิน ทั้งเป็ด ไก่ นก โคขุน โคนม แพะ แกะ กระต่าย สุกร และอื่นๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือผู้เขียนจินตนา สินสุพรรณ์ (ฝ่ายขายภาคเหนือตอนล่าง)

092-7744903 Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com