การเกษตร, ข่าวเกษตร

สสอค.เปิดสัมมนา เสริมประสิทธิภาพ ศูนย์ประสานงาน

นายสุรศักดิ์
ยศปัญญา ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
เปิดเผยว่า สสอค. เตรียมจัดการประชุมปฏิบัติการประจำปี 2560 เพื่อกำกับ ติดตาม
การปฏิบัติงานด้านการเงินและทะเบียนสมาชิกของศูนย์ประสานงานทั่วประเทศ
ในระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม ณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยคาดว่าจะมีผู้ร่วมประชุมกว่า
400 คน

โดยการประชุมครั้งนี้
เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
เพื่อร่วมกันหาแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงาน สสอค.
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การตรวจสอบการดำเนินงาน การปฏิบัติงานแผนแก่ผู้บริหารของศูนย์ประสานงาน
สสอค. รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน นอกจากนี้
ยังเป็นการประสานสัมพันธภาพอันดีระหว่างคณะกรรมการดำเนินการกับคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน
สสอค. อีกด้วย ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับจากการสัมมนาครั้งนี้ จะทำให้มีการร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีระบบการบริหารงานศูนย์ประสานงาน สสอค. ที่ดีมีประสิทธิภาพ
ในขณะที่คณะกรรมการศูนย์ประสานงาน สสอค. มีองค์ความรู้และเข้าใจอย่างถูกต้อง
และสมาชิกมีความพึงพอใจ และเชื่อมั่นในการดำเนินงานของสมาคม

 

 ที่มาหนังสือพิมพ์แนวหน้า  ฉบับวันที่ 29/8/2560

เว็ปที่มา  http://www.naewna.com/local/288625

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *