การเกษตร, ข่าวเกษตร

สศก.คาดแนวโน้ม สินค้าภาค“เกษตร” ยังขยายตัวต่อเนื่อง

fiogf49gjkf0d

 สศก.คาดแนวโน้ม

สินค้าภาคเกษตร

ยังขยายตัวต่อเนื่อง

ประมงยังหดตัว

นายอนันต์  ลิลา
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า
ผลการประมาณการเติบโตภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในช่วงไตรมาส
 3 ของปี 2557 หรือระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายนที่ผ่านมา
พบว่า ขยายตัวประมาณร้อยละ
1.9 โดยสาขาที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้ขยายตัว
คือ สาขาพืช สาขาปศุสัตว์ และสาขาป่าไม้ ส่วนสาขาประมงและสาขาบริการทางการเกษตร
หดตัว

                โดยสาขาพืชขยายตัวร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 พืชที่ผลผลิตเพิ่มขึ้นได้แก่ มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา
และผลไม้ ด้านราคาสินค้าพืชที่มีราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ สับปะรดโรงงาน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปาล์มน้ำมัน
ส่วนการส่งออกที่มีปริมาณและมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าว ขณะที่ มันสำปะหลัง
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา และน้ำมันปาล์ม การส่งออกลดลง

                สาขาปศุสัตว์ขยายตัวร้อยละ 1.9 โดยปริมาณการผลิตไก่เนื้อ
สุกร ไข่ไก่ และน้ำนมดิบเพิ่มขึ้น โดยสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นมีการนำเข้าเพิ่มขึ้น
รวมทั้งราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเช่นกัน ขณะที่สาขาประมงหดตัวร้อยละ
 1.7 และผลผลิตกุ้งยังออกสู่ตลาดน้อยจากปัญหาโรคตายด่วน แต่ก็ช่วยให้ราคาขายปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.11

                สำหรับนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2557คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 2.1
– 3.1 โดยสาขาที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ สาขาพืช ปศุสัตว์
บริการทางการเกษตร และป่าไม้ ส่วนสาขาประมงยังคงหดตัว ผลผลิตพืช เช่น อ้อยโรงงาน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และผลไม้ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ขณะที่ผลผลิตปศุสัตว์ เช่น ไก่เนื้อ สุกร ไข่ไก่ และน้ำนมดิบ
ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน
 

 ที่มา :
หนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่
 23 กันยายน 2557

http://www.naewna.com/local/122745