สารพันเห็ด, เห็ดตับเต่า

สวนส้มปลอดสารพิษใช้ผลิตเห็ดตับเต่า

NULL

          จากรายงานของกรมวิชาการเกษตรที่พบว่าส้มเป็นพืชอาศัยของเห็ดตับเต่าได้ และที่อาจารย์ ดำริ เติมมี รายงานว่าสวนส้มโอไม่ฉีดพ่นสารเคมีก็เกิดดอกเห็ดตับเต่า (เห็ดผึ้ง) ได้เป็นเห็ดตับเต่าดำ รสอร่อยมา เห็ดนี้เหมือน หรือคล้ายเห็ดตับเต่าในสวนมะกอกน้ำ น่าจะเป็นเห็ดสายพันธุ์เดียวกัน การวิเคราะห์ข้อมูลนั้นน่าจะได้ดังนี้ ส้มเป็นพืชอาศัยของเห็ดตับเต่าได้แน่นอน แต่วนส้มที่ใช้วิธีควบคุมโรคพืชด้วยสารเคมีกำจัดเห็ดรา สารจะฆ่าทั้งรา และเห็ดเมื่อพ่นสารบ่อย ๆ เห็ดก็ถูกทำลายไป ถ้าจะให้สวนส้มเป็นสวนเห็ดก็ต้องไม่ฉีดสารเคมีกำจัดเห็ดรา ( Chemical fungicide )

fiogf49gjkf0d

          แต่สวนส้มที่ไม่ได้ปรับพีเอชของดินให้อยู่ที่ 5.8-6.3 สวนที่ดินแน่นระบายถ่ายเทน้ำไม่ดี สวนที่ขาดธาตุรอง และแร่ธาตุปลีกย่อย สวนที่ใช้ยาฆ่าหญ้ายาคุมหญ้าจนส้มอ่อนแอ สวนที่ให้ไนโตรเจนเกินสมดุลของปุ๋ยอื่น สวนนั้นส้มจะอ่อนแอ จะเกิดโรคได้ง่ายทั้งจาเชื้อราและบักเตรี


          แก้ปัญหาโดยกำจัดเชื้อราโรคพืชด้วยน้ำหมักเชื้อพลายแก้ว ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อเห็ด แต่กำจัดรา ที่เป็นโรคพืชของส้มได้หมด รวมถึงบักเตรีเชื้อโรคแคงเค่อร์ด้วย ดังนั้นก็สามารถเพาะเชื้อเห็ดตับเต่าที่รากของต้นส้มได้ ส่วนการแก้ปัญหาหนอนนั้นใช้บีทีชีวภาพปราบหนอน หมักขยายในน้ำมะพร้าวอ่อน หรือในนมกล่องชนิดหวานหนองโดย หมัก 24-48 ชม.ใช้ผสมน้ำฉีดแก้หนอนได้ ส่วนตัวไรและเพลี้ยงแก้โดยการใส่ภูไมท์ซัลเฟต เพื่อช่วยให้พืชแข็งแกร่งจนต้านแมลงปากดูดได้ แก้ดินแน่นโดยแกลบและสารละลายดินดาน แก้วัชพืชโดยรถตัดหญ้า สวนนี้ก็จะเป็นสวนปลอดสารพิษ สามารถเพาะเห็ดได้


ที่มา : ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ. นสพ.เดลินิวส์ ฉ.20,349 วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2548