กล้วยไม้, ไม้ดอก-ไม้ประดับ

สวนกล้วยไม้แห่ขอรับรองGAP กษ.สานฝันโกยส่งออกหมื่นล้าน

 นายธีระชัย แสนแก้ว รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการผลิตกล้วยไม้คุณภาพเพื่อการส่งออก จึงมอบหมายสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร จัดทำระบบการจัดการคุณภาพ GAP สำหรับกล้วยไม้ เพื่อรับรองแปลงเกษตรกรที่ปฏิบัติตามแผนการควบคุมการผลิตกล้วยไม้ ให้ผลิตกล้วยไม้ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่น่าพอใจของคู่ค้าและผู้บริโภค

fiogf49gjkf0d

 ขณะเดียวกันสามารถผลิตกล้วยไม้ที่ตรงตามพันธุ์ มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กำหนดและปลอดศัตรูพืช โดยผู้ที่ผ่านขั้นตอนการพิจารณาระบบGAPแล้ว กรมวิชาการเกษตรจะมอบเครื่องหมายสัญลักษณ์Q ให้ ซึ่งคาดว่า ภายใน 3-4 ปี ไทยจะสามารถส่งออกกล้วยไม้นำรายได้เข้าประเทศได้ไม่น้อยกว่า 1 หมื่นล้านบาท


 


 นางสาวเมทนี สุคนธรักษ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาสถาบันวิจัยพืชสวน ได้เชิญชวนผู้ประกอบการและเกษตรกรที่มีโรงเรือนกล้วยไม้เข้ามาขอจดทะเบียนGAP ซึ่งล่าสุดมีเกษตรกรขอจดทะเบียนแล้วกว่า 100 ราย และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา


 


 ด้าน นายสุชาติ วิจิตรานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพืชสวน กล่าวเสริมว่า สถาบันวิจัยพืชสวนได้เร่งการศึกษาและวิจัยแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องของระบบการขนส่ง เพื่อให้สะดวกสบายและรวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งเพื่อผลักดันให้มีการส่งออกเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย อย่างไรก็ตาม กรมวิชาการเกษตรยังได้พัฒนากล้วยไม้พื้นถิ่นที่มีศักยภาพทางการค้ากล้วยไม้ต้นที่สำคัญ อาทิ สกุลรองเท้านารี สกุลซิมบิเดีย สกุลสปาโทกลอททิส และสกุลฮาบินาเรีย จนสามารถเปิดตลาดกล้วยไม้เพิ่มอย่างต่อเนื่อง และสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย 


 


 ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่ 12 กันยายน 2551


 http://www.naewna.com/news.asp?ID=122741