ข่าวสารทั่วไป, ข่าวเกษตร

สภาเกษตรกรเมืองจันท์…หนุนเกษตรกร…สร้างอำนาจต่อรอง – เกษตรทั่วไทย

fiogf49gjkf0d

สภาเกษตรกรเมืองจันท์…หนุนเกษตรกร…สร้างอำนาจต่อรอง – เกษตรทั่วไทย

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 00:00 น.

นับว่าเป็นเรื่องปกติไปเสียแล้ว ที่เกษตรกรชาวสวนผลไม้ภาคตะวันออก
ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
ต้องได้รับผลกระทบเนื่องจากผลผลิต อาทิ เงาะ ทุเรียน และมังคุด
มีปริมาณล้นตลาด ส่งผลให้ราคาตกต่ำลงทุกปี

ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี
จึงเข้ามาเป็นตัวกลางในการจัดระบบสินค้าเกษตรของจังหวัดจันทบุรีทั้งระบบ
เพื่อแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง

fiogf49gjkf0d

นายธีระ วงษ์เจริญ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี  กล่าวว่า 
การแก้ไขปัญหาปริมาณผลผลิตผลไม้ล้นตลาดและราคาตกต่ำนั้น
ต้องเริ่มจากการรวมกลุ่มของเกษตรกร เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิต
รวมทั้งประสานความร่วมมือกับสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และภาคเอกชน
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมผลผลิตที่ได้ไปยังภาคเอกชน
เป็นการเปิดช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี 2555
ที่ผ่านมา เราสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้สำเร็จ
ทำให้ไม่มีการปิดถนนเพื่อประท้วงรัฐบาลอีก

เมื่อมีการรวมกลุ่มกัน
เกษตรกรจึงเกิดความเชื่อมั่นในเรื่องของราคาผลผลิตมากขึ้น
เนื่องจากสามารถกำหนดราคาเองได้
อีกทั้งเราได้ดำเนินการด้านการตลาดไว้หมดแล้ว
โดยล่าสุดได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
สำรวจเส้นทางผลไม้เพื่อส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา และเวียดนาม
ทำให้ปัจจุบันมีเกษตรกรเข้ามารวมกลุ่มทั้งหมด 10 อำเภอ ดังนั้น
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ต้องรีบจัดการเรื่องการตลาดให้เร็ว
จึงจะสามารถแก้ปัญหาได้
“การแก้ไขปัญหาดังกล่าว
แม้จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นในจังหวัดจันทบุรี
แต่เป็นผลสำเร็จที่เห็นเป็นรูปธรรม โดยการร่วมมือกันของเกษตรกร ดังนั้น
จึงอยากให้รัฐบาลเรียนรู้กับเกษตรกรให้มากขึ้น อย่าเรียนรู้ด้วยตัวเอง
ควรเรียนรู้จากเกษตรกรที่ทำแล้วประสบความสำเร็จ
และนำความสำเร็จของเกษตรกรเหล่านั้นมาเป็นตัวอย่าง เพื่อขยายผลออกไป
ไม่มีเวลาให้ลองผิดลองถูกแล้ว
เพราะเหลือเวลาอีกไม่นานก็จะเข้าสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ซึ่งหากไม่เริ่มตั้งแต่วันนี้ประเทศไทยจะไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้
อีกทั้งไม่ควรยึดกรอบแนวความคิดเดิมที่รัฐจะต้องลงไปส่งเสริมสนับสนุน
เกษตรกร จงเชื่อมั่นในวิถีชีวิตของเกษตรกรแล้วจะชนะทุกประเทศทั่วโลกได้”
นายธีระ กล่าว

นอกจากนี้
สภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรียังได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มกัน
ปลูกผักอินทรีย์
เพื่อให้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่มีสารตกค้างในร่างกาย
อีกทั้งเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรด้วย โดยในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ
ปี 2555 ที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือศีลกินเจ บริโภคผัก
ผลไม้ปลอดสารพิษ โดยการรวบรวมผลผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ 8
กลุ่ม 8 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
มาเป็นวัตถุดิบหลักในการประกอบอาหารในโรงเจ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
ถือเป็นช่องทางการตลาดในการกระจายผลผลิตได้อีกช่องทางหนึ่ง

…เห็นได้ว่าการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรได้เปลี่ยนแปลงไป
ภาครัฐต้องเรียนรู้ เข้าใจ และยอมรับแนวทางของเกษตรกรมากขึ้น
เป็นการพัฒนาจากล่างสู่บน จึงจะเป็นการตอบโจทย์ของปัญหาได้อย่างแท้จริง.

ที่มา : หนังสือพิมพ์  เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556

http://www.dailynews.co.th/agriculture/186768