สารพันเห็ด, เห็ดระโงก เห็ดปะการัง

สนใจเห็ดที่ทำให้ยูคาทนแล้ง

NULL

ถาม : ผมปลูกยูคาลิปตัสไว้ที่นครนายก 2 แปลง ขณะนี้สนใจเห็ดที่ช่วยการเจริญเติบโตและทนแล้ง โปรดให้คำแนะนำเพิ่มเติม (อำนาจ ซื่อตรง 750 ม.2 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นครนายก 11000)

fiogf49gjkf0d

 ตอบ : เห็ดที่ช่วยการเจริญเติบโต และทนแล้งให้ยูคาลิปตัสและสามารถพบได้ในสวนยูคาลิปตัสมีเห็ดปะการังสีดำ(เธเรฟฟอร่า), เห็ดผึ้งขมหรือเห็ดเสม็ดยูคา (ไทไลไพลัส), เห็ดไข่สีขาว หรือละโงกขาว (แอมอะนิท็อพลิส), มีรายงานบ้างถึงเห็ดก้อนกรวด, และรายงานเล็กน้อยว่าอาจพัฒนาเห็ดเผาะให้เป็นเห็ดที่รากยูคาได้ ขณะนี้ยังไม่มีการผลิตเชื้อเห็ดเหล่านี้ขาย ในอนาคตอาจเป็นไปได้

          อย่างไรก็ตาม การทำให้ต้นยูคาลิปตัสโตเร็วและทนแล้งนั้นยังสามารถทำได้โดยใช้หลักการปลูกพืชทั่วไปคือปรับค่าพีเอชดินให้อยู่ที่ 5.8-6.3 ตรวจดินให้ทราบค่ากรด-ด่าง ถ้าพีเอชต่ำกว่า 5.8 ควรใส่ภูไมท์ แต่ถ้าดินพีเอชเกิน 6.3 ควรใส่ภูไมท์ซัลเฟต 4.5 หรือภูไมท์ซัลเฟตถุงแดง หว่านไร่ละ 20-40 กก./ไร่/ปี จนกว่าพีเอชดินจะเหมาะสม นครนายกมีทั้งที่ลุ่มดินเปรี้ยวและที่ดอน พีเอชดินไม่เหมือนกันควรให้รายละเอียด, หรือส่งดินที่ความลึก 2 หน้าจอบ ส่งมา 2-3 ขีดก็ได้ ส่งมาที่ชมรมถ่ายทอดเพื่อตรวจพีเอชดูก่อนแล้วจึงแนะนำ ถ้าดินแข็งกระด้างควรใส่ขยะเทศบาลหรือปุ๋ยอินทรีย์ ควรใส่ปุ๋ยเคมีบ้างเพราะไนโตรเจน 1 กก. สามารถเพิ่มเนื้อไม้ได้ถึง 250-500 กก. ไนโตรเจน 1 กก. ก็ได้จากปุ๋ย 15-15-15 จำนวน 7 กก., หรือปุ๋ย 21-0-0 จำนวน 5 กก.,หรือปุ๋ย 46-0-0 จำนวน 2.5 กก. หว่านกระจายทั่วสวนต้นฝนถึงกลางฝน ถ้าปลูกในที่ดอนควรจับน้ำลงใต้ดินให้หมด ถ้าปลูกในที่ลุ่มก็เน้นระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝน ถ้าบอกรายละเอียดที่ดินมาจะแนะนำได้มากขึ้น

ที่มา : อาจารย์ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ, ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์