ข่าวสารทั่วไป, ข่าวเกษตร

สนองแนวพระราชดำริ ‘ปลูกต้นกล้า ป่าต้นน้ำ ถวายพ่อ’

fiogf49gjkf0d

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเล่าถึงแรงบันดาลใจ ในความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง ป่า น้ำ
ดิน ซึ่งโยงใยมีผลกระทบต่อกัน
ตั้งแต่เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ว่า

“…..อาจมีบางคนเข้าใจว่า
ทำไมถึงสนใจเรื่องชลประทาน หรือ เรื่องป่าไม้ จำได้เมื่ออายุ 10 ขวบ
ที่โรงเรียนมีครูคนหนึ่ง ซึ่งเดี๋ยวนี้ตายไปแล้ว สอนเรื่องวิทยาศาสตร์
เรื่องการอนุรักษ์ดินแล้วให้เขียนว่า ภูเขาต้องมีป่า
อย่างนั้นเม็ดฝนลงมาแล้วจะชะดินลงมาเร็ว ทำให้ไหลตามน้ำไป
ไปทำความเสียหายดินหมดจากภูเขาเพราะไหลตามสายน้ำไป ก็เป็นหลักของป่าไม้
เรื่องการอนุรักษ์ดินและเป็นหลักของชลประทานที่ว่า ถ้าเราไม่รักษาป่าไม้ข้างบน
จะทำให้เดือดร้อนตลอดตั้งแต่ดินภูเขาจะหมดไป กระทั่งการที่จะมีตะกอนลงมาในเขื่อน
มีตะกอนลงมาในแม่น้ำทำให้น้ำท่วมนี่นะเรียนมาตั้งแต่อายุ 10
ขวบ…..”

การที่ทรงเห็นความสำคัญของปัญหาป่าเสื่อมโทรม
ซึ่งส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านอื่น ๆ ไม่เฉพาะแต่ปัญหาเรื่องดินและน้ำเท่านั้น
หากโยงใยถึงปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง คุณธรรมและระบบนิเวศน์
ด้วยเหตุดังกล่าว จึงทำให้แนวพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาป่า
มิได้เป็นกิจกรรมที่ดำเนินไปอย่างโดด ๆ หากแต่รวมเอางานพัฒนาที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมด
เข้าไปทำงานในพื้นที่อย่าง ประสานสัมพันธ์กัน

fiogf49gjkf0d

ตลอดมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น้อมนำพระราชดำรัสนี้มาปฏิบัติในโครงการต่าง ๆ
มากมายหนึ่งในนั้นก็มี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งล่าสุด นายสุทัศน์
ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการ กฟผ. เปิดเผยว่า โครงการ “ปลูกต้นกล้า ป่าต้นน้ำ ถวายพ่อ”
ของ กฟผ. ได้เริ่มดำเนินการเป็นปฐมฤกษ์ พร้อมกันทั้ง 9 เขื่อนทั่วประเทศเมื่อวันที่
9 มิถุนายน 2554 จากการดำเนินงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
มีประชาชนเข้าร่วมในโครงการประมาณ 57,000 คน มีพันธ์ุไม้ที่ปลูกทั้งสิ้นจำนวน
1,035,368 ต้น โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดียิ่ง
โดยเฉพาะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
และกรมป่าไม้ซึ่งได้สนับสนุนพันธุ์ไม้ในการดำเนินการโครงการนี้

สำหรับความสำเร็จจากโครงการ
“ปลูกต้นกล้า ป่าต้นน้ำ ถวายพ่อ” ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนและบริษัทต่าง
ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ มีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 กลุ่ม
นอกจากนั้น กฟผ. ยังส่งเสริมให้ประชาชน เข้าร่วมในการปลูกต้นไม้แบบออนไลน์ด้วย
เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการถวายพระพรในโอกาสครบรอบ 84 พรรษา
โดยการปฏิบัติตามแนวทางของพระองค์ท่าน

“นับได้ว่าโครงการ “ปลูกต้นกล้า
ป่าต้นน้ำ ถวายพ่อ” สามารถเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับป่าต้นน้ำ
เป็นการรักษาธรรมชาติให้ยืนยาวต่อไป
สำหรับยุคที่การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติเริ่มจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
และนับได้ว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ ที่ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันปลูกต้นไม้
เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในการน้อมนำแนวทางพระราชดำริมาปฏิบัติ
และได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศของเรามีความชุ่มชื้น
ในการรักษาความสมดุลในธรรมชาติไห้ดีขึ้น” นายสุทัศน์ กล่าว

ผู้ว่าการ กฟผ.
กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ต้นไม้ที่ได้ปลูกไว้ ในโอกาสเฉลิมพระเกียรติที่ผ่านมา
เมื่อปลูกแล้วก็จะมีแผนในการดำเนินการ ดูแลอย่างต่อเนื่องประมาณ 5
ปีในการดูแลบำรุงรักษาเพื่อรับประกันว่าต้นไม้ที่ปลูกมีความแข็งแรง
พอที่จะอยู่กับธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยจึงจะปล่อยให้เจริญเติบโตตามธรรมชาติต่อไป

“นอกจากนี้
กฟผ. ยังได้ดำเนินการจัดทำหนังสือ “ต้นไม้ทรงปลูก”
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกในครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินสถานที่ต่าง ๆ
ทั่วประเทศ นับเป็นการติดตาม
และรวบรวมต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปลูกไว้
โดยจะนำภาพต้นไม้ทรงปลูกในอดีต และการเจริญเติบโตในปัจจุบัน
เพื่อแจกจ่ายให้แก่ห้องสมุดทั่วประเทศเพื่อศึกษาและเก็บไว้เป็นสมบัติของชาติตลอดไป
ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ
84 พรรษา “5 ธันวาคม 2554” นายสุทัศน์ กล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 19 มกราคม 2555
http://www.dailynews.co.th/agriculture/8124