การเกษตร, ข่าวเกษตร

สกู๊ปพิเศษ ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2552

fiogf49gjkf0d

    เกษตรกรยิ้มได้กับงานวิจัยวช. “กระตุ้นสารหอมในไม้กฤษณา” สร้างมูลค่าเพิ่มภาคการเกษตรไทย

fiogf49gjkf0d

 


 กลายเป็นเรื่องน่ายินดีอีกหนึ่งเรื่องจากผลงานวิจัยฝีมือคนไทย “วิธีการกระตุ้นให้เกิดสารหอมในไม้กฤษณาโดยเชื้อราและสารอินทรีย์ที่ปลอดภัย” หนึ่งช่องทางดีๆ สำหรับการสร้างมูลค่าให้กับ “ไม้กฤษณา” พันธุ์ไม้เศรษฐกิจของประเทศ


 ไม้กฤษณา เป็นไม้ยืนต้นที่มีการปลูกอย่างแพร่หลาย เนื่องจากสารหอมในไม้กฤษณา มีราคาแพงมาก เพราะเป็นไม้ที่มีสารหอมทั้งต้น มีการซื้อขายอยู่ในราคา 5 หมื่น – 1 แสนบาท  ต่อหนึ่งต้น ซึ่งนับว่าเป็นพืชพันธุ์เศรษฐกิจของประเทศ สำหรับประเทศไทยนั้น มีการปลูกไม้กฤษณามากกว่า 15 ล้านต้น ในทั่วทุกภูมิภาค แต่ด้วยปัญาที่เกษตรกรผู้ปลูกต้องพบเจอ และส่งผลต่อราคา คือ ข้อจำกัดในการผลิตสารหอมของตัวไม้ หรือในบางรายพบเจอปัญหาไม้กฤษณาไม่ผลิตสารหอมเลย ปัจจุบันเกษตรกรยังพบปัญหาการหลอกลวง อาศัยช่องทางจากปัญหาดังกล่าว รับจ้างกระตุ้นให้เกิดสารหอม หรือคิดค้นการผลิตสารหอมด้วยวิธีที่ผิด  ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นแรงผลักดันให้คณะผู้วิจัย นำโดย รศ.ดร.งามผ่อง คงคาทิพย์ แห่งภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ศึกษาค้นคว้า เพื่อหาวิธีลดจุดบกพร่องของการปลูกไม้กฤษณา และได้ทำการวิจัย “วิธีการกระตุ้นให้เกิดสารหอมในไม้กฤษณาโดยเชื้อราและสารอินทรีย์ที่ปลอดภัย” ขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของไม้หอมที่ปลูก เพิ่มอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกรทำให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และค้นพบวิธีใหม่ที่สามารถผลิตสารหอมในไม้กฤษณาที่มีประสิทธิภาพสูง ต้นทุนต่ำและปลอดภัย สามารถขยายสู่เชิงพาณิชย์ได้ดี  วิธีการและกรรมวิธีในการกระตุ้นสารหอมในไม้กฤษณา นับว่าเป็นวิธีการที่ไม่ยากลำบากสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกที่ประสงค์จะนำเอาวิธีดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ เริ่มจาก คัดลือกเชื้อราที่มีความเหมาะสม โดยการแยกเชื้อราจากไม้กฤษณาและสารอินทรีย์ที่เกิดตามธรรมชาติในรูปสารละลายที่มีความเข้มข้นเหมาะสม จากนั้นทำการเจาะรูต้นกฤษณาที่มีอายุ 5 ปี 8 ปี และ 12 ปีขึ้นไป ด้วยสว่านให้มีขนาดความกว้างของรูประมาณ 0.7 – 1.0 ซม. ลึกประมาณ 10 ซม. หลังจากนั้นนำสารละลายที่เตรียมไว้ใส่ในรูที่เจาะปริมาณ 2 ลบ.ซม. และเปิดรูไว้ จากนั้นประมาณ 1 เดือน พบว่าต้นกฤษณาจะเริ่มผลิตสารหอม ให้ทำการใส่สารละลายด้วยวิธีเดิมซ้ำอีกครั้ง รอระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ไม้กฤษณาจะมีการเพิ่มสารหอมมากยิ่งขึ้น และจากการวิจัยดังกล่าว พบว่าสารหอมที่เกิดจากการกระตุ้นด้วยเชื้อราและสารอินทรีย์ที่ปลอดภัย ให้สารหอมอยู่ในระดับเกรด A ถึง A+ นับว่าเป็นผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ


งานวิจัยวิธีการกระตุ้นให้เกิดสารหอมในไม้กฤษณา โดยเชื้อราและสารอินทรีย์ที่ปลอดภัย ได้มีการดำเนินการจดสิทธิบัตร จำนวน 3 ฉบับจากผลงานวิจัยที่ได้ ซึ่งนอกจากจะนำประโยชน์มาสู่ภาคการเกษตรของประเทศแล้ว งานวิจัยดังกล่าวนับเป็นการค้นพบครั้งสำคัญ ที่ควรค่าแก่การ  ยกย่อง ด้วยฝีมือ ความคิดค้นจากคนไทย เพื่อคนไทย และอาศัยการพึ่งพิงวัสดุที่หาได้จากธรรมชาติภายในประเทศ ทำให้สามารถแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรและประชาชนผู้ปลูกไม้กฤษณาได้ ทั้งยังเป็นการเพิ่มอาชีพและรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เพราะเป็นการเพิ่มมูลค่ามหาศาล (ประมาณต้นละ 1 แสนบาท) จากผลของการวิจัย


 สิ่งเหล่านี้คือ ผลแห่งความสำเร็จ ที่ประกาศให้รู้ว่า “งานวิจัย มิใช่เพียงตำรา” แต่ผลที่ได้มาควรค่าแก่การเปิดอ่าน ศึกษา ทดลอง สู่การปฏิบัติได้จริง และสำหรับประชาชนทั่วไปสามารถพบกับงานวิจัยที่นำประโยชน์มาสู่ประเทศได้อีกหลายหลายผลงานในงาน วันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 50 ปี ระหว่างวันที่ 28 – 30 ตุลาคมนี้ เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พร้อมด้วยกิจกรรมหลากหลายที่น่าสนใจ หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th ไม่ควรพลาด!! งานเดียวมากกว่าคำว่าครบครัน!! 


 


ที่มา:หนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่ 28 ตุลาคม 2552


http://www.naewna.com/news.asp?ID=184886