เกร็ดเกษตรที่ควรรู้, สาระน่ารู้

ศตวรรษที่21 ถึงเวลาต้องเปลี่ยน จากเคมีสู่ธรรมชาติเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนกว่า

กาลที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเจริญ ส่งผลทำให้มนุษย์คิดค้นสารเคมีขึ้นมามากมายใช่ว่าจะดีสักเท่าไดนัก เพียงหวังแค่ว่าช่วยเพิ่มผลผลิตให้พอต่อความต้องการ จนมองไม่เห็นถึงผลที่จะกระทบ การทำเกษตรแบบปลอดสารพิษ โดยให้เลี่ยงสารเคมี รวมถึงลดอัตราการใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลงศัตรูพืช แล้วอาศัยการบริหารจัดการดิน เข้าใจ เข้าถึงและเห็นความสำคัญของจุลินทรีย์ในดิน แค่ทุกคนช่วยปกป้องสิ่งมีชีวิตเล็กๆให้คอยรักษารักษาระบบนิเวศ แค่นี้พืชก็สามารถเจริญเติบโตได้แล้วละครับ

 

 

การทำเกษตรแบบปลอดสารพิษ โดยอาศัยวิธี ลด ละ เลี่ยงและค่อยๆเลิกใช้สารเคมีหรือวัตถุดิบที่ใช้แล้วตกค้าง มีผลต่อสุขภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งเป็นบันไดขั้นแรกสู่วิถีเกษตรอินทรีย์โดยที่เกษตรกรไม่ต้องสูญเสียรายได้ ซ้ำยังช่วยลดต้นทุนการผลิตไม่ว่าเรื่องปุ๋ยหรือยาฆ่าแมลง ค่อยๆให้ธรรมชาติควบคุมธรรมชาติกันเอง อาจเติมบ้างเล็กๆน้อยๆให้เกิดภูมิคุ้มกัน อย่างเช่น เติมซิลิซิคเพิ่มความแข็งลดการเข้าทำลายของแมลง เติมไตรโคเดอร์ม่าลงดินเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันเชื้อรา ปรับpHของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช แม้ดินจะดีแค่ไหน อินทรีย์วัตถุมากเท่าไร แต่ถ้าpHของดินไม่เหมาะสมธาตุอาหารที่ได้ก็ไม่ครบ พืชก็ไม่โต แคระๆแกร็นๆไม่สมส่วน

เกษตรกรบางท่านทนดูไม่ได้ ฉีดพ่นยา ใส่ปุ๋ยเพิ่ม ซ้ำหนัก…ยิ่งเพิ่มค่าใช้จ่ายเข้าไปอีก แทนที่จะลดกลับเพิ่มต้นทุนหนักไปกว่าเก่า ก่อนลงมือปลูกควรรู้ว่าดินของเรา pHเท่าไร? เป็นกรดหรือเป็นด่าง จะได้ปรับหาให้ถูกต้องเหมาะสม ไม่ต้องเสียเวลา เสียเงินทองโดยที่มองไม่เห็นอะไรเลย และเมื่อทราบแล้ว ก็ต้องรู้ว่าปรับอย่างไรถึงจะเหมาะสมกับพืช หากเป็นแนวทางของชมรมฯ pH ที่ต่ำกว่า 5.8 ก็จะให้ใส่ภูไมท์ซัลเฟต(สีเหลือง)ไร่ละ 20 กก. แต่ถ้าเป็นกรดค่อนข้างรุนแรง หรือpHต่ำกว่า 4 ให้ใส่หินฟอสเฟต โดโลไมท์หรือปูนมาร์ลแทน พื้นที่ไหน pH สูงกว่า 6.3 แต่ไม่เกิน 7.5 ก็ใช้พูมิชซัลเฟอร์ไร่ละ 20 กก. ส่วนบริเวณใด pH สูงกว่า 7.5 ให้หว่านแก้ด้วยภูไมท์ซัลเฟต(สีแดง) วิธีข้างต้นจะช่วยให้พืชตอบสนองต่อธาตุอาหารในดินได้ดียิ่งขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายเรื่องปุ๋ยเรื่องยาหรือแม้แต่ฮอร์โมนพืชได้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ (02-9861680-2) หรือผู้เขียน (081-3983128)

 

        

 

เขียนและรายงานโดย : คุณเอกรินทร์ ช่วยชู (นักวิชาการชมรมฯ)

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com

เสนอแนะติชม email : thaigreenagro@gmail.com