สมุนไพรชนิดใบ, สมุนไพร

ว่าด้วยเรื่องของสารสกัดสมุนไพร …

fiogf49gjkf0d

คุณกันยาณี  ปานเฉิม   (ซึ่งผู้เขียนเคยนำเสนอการทำนาปลอดสารพิษที่ประสพผลสำเร็จไปแล้ว)  ตอนนี้เราจะนำเสนอเรื่องของคุณกันยาณีกับการใช้สมุนไพรป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  ทั้งหนอน แมลงและเพลี้ย  ได้ผลเป็นอย่างดี  ในการทำนาของคุณกันยาณีจะพบปัญหาเหมือนกับเกษตรกรชาวนาทั่วไปคือ เจอ

fiogf49gjkf0d

ทั้งเพลี้ยและหนอนครับ  คุณกันยาณีเคยใช้สารเคมีเหมือนกับเกษตรกรทั่วไป  แต่มันเอาไม่อยู่ครับ  ผู้อ่านสังเกตรึเปล่าครับว่า  สารเคมีสำหรับกำจัดศัตรูพืชในปัจจุบัน  ตามป้ายโฆษณา  จะเห็นว่า  สารตัวนี้+ตัวนี้  เพิ่มตัวนี้  เพราะอะไรครับ…  เพราะมันเอาไม่อยู่ไงครับ จึงต้องเพิ่มความแรงขึ้นไปอีก  แล้วผลกระทบต่อเกษตรกร  ต่อผู้บริโภค  ต่อสิ่งแวดล้อมล่ะครับ โอยย..ไม่อยากจะคิด   แล้วสารสกัดจากสมุนไพรเหล่านี้ดีอย่างไร  ได้ผลแค่ไหนกันเชียว…  คุณกันยาณีใช้  โทแบคโค (สารสกัดจากใบยาสูบ  ป้องกันและกำจัดหนอนและเพลี้ย)  ร่วมกับ  ไพเรี่ยม  (สารสกัดจากเมล็ดพริกไทยและกระเทียม)   ร่วมด้วยคามิน(สารสกัดจากขมิ้นชัน)  ต้นทุนรวมไม่ถึง500-600  บาท  ครับ  แล้วมันได้ผลรึเปล่า   คุณกันยาณีบอกว่าหลังจากใช้มาประมาณเก็บเกี่ยวข้าวไปประมาณ 3-4   รอบการผลิต  ไม่เคยมีปัญหาเรื่อง เพลี้ย หนอน  และแมลงมารบกวนในนาเลย ถึงมีก็น้อยมากและไม่ได้กระทบกับผลผลิตเลย  จนนาใกล้เคียงต้องหันมาใช้เหมือนกับคุณกันยาณีครับ  จากที่เคยซื้อแค่พอไปใช้ตอนนี้ต้องซื้อไปเพื่อไปแบ่งขายให้กับเพื่อนบ้านแล้วครับ  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ โทร. 083-5406266  หรือติดต่อคุณกันยาณีโดยตรงที่  087-1192204  ครับ  คุณกันยาณียินดีให้คำปรึกษาครับ

 

รายงานโดย  นายผดุง  พังยะ  (นักวิชาการ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษสาขารำมะสัก  โทร . 083-5406266)

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ  www.thaigreenagro.com

วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2552  เสนอแนะติชม email : thaigreenagro@gmail.com