โรคแมลงศัตรูพืช, ไม้ผล ไม้ยืนต้น

วิธีป้องกันและกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน

fiogf49gjkf0d

สวัสดีท่านสมาชิกชมรมเกษตรเกษตรปลอดสารพิษทุก ๆ
ท่าน  ตลอดจนผู้ที่เข้ามาหาข้อมูลจากบทความฉบับนี้  และในวันนี้ผู้เขียนมีเรื่องราวของการดูแลรักษาป้องกันมิให้ทุเรียนเกิดโรคโรครากเน่า
โคนเน่า  หรือเกิดแล้วก็จะเป็นวิธีการรักษา  ซึ่งในช่วงนี้เป็นฤดูกาลที่สภาพภูมิอากาศแปรปรวนอย่างมาก  เดี๋ยวหนาว
เดี๋ยวร้อน  เดี๋ยวฝน  มนุษย์ปรับตัวกันไม่ถูกเลยทีเดียว  เช่นเดียวกันกับพืชที่ปรับตัวไม่ทันเหตุการณ์…
กล่าวมาซะยืดยาว
เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าค่ะ
ในช่วงที่ผ่านมาฝนตกทั่วทั้งประเทศ
เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนหลาย ๆ ท่าน ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของโรครากเน่าโคนเน่า
ที่เกิดจากเชื้อรา ฟัยท้อพธอร่า
ทุเรียน.png

fiogf49gjkf0d

สาเหตุของโรครากเน่าโคนเน่า ซึ่งเชื้อราชนิดนี้สามารถฟักตัวอยู่ในดินได้เป็นเวลานานเมื่อสภาพแวดล้อม
เช่น มีน้ำหรือมีความชื้นสูงเชื้อราก็เจริญเติบโตเข้าทำลายต้นทุเรียนโดยเฉพาะเข้าทำลายระบบรากซึ่งเป็นส่วนสำคัญของต้นพืช
การแพร่ระบาดของเชื้อโรคนี้อาจติดไปกับดินหรือถูกลมพัดพาไป
   ลักษณะอาการที่พบเริ่มแรก คือ ใบทุเรียนด้านไม่เป็นมันต่อมาสีเขียวของใบค่อยๆซีดลงและเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอย่างรวดเร็ว
โดยมากมักจะเป็นสีเหลืองสลับเขียว แล้วค่อยๆร่วงหล่นไป
(อาการใบเหลืองแล้วร่วงนี้อาจเกิดทั้งต้น
หรือด้านใดด้านหนึ่ง หรือกิ่งใดกิ่งหนึ่ง ขึ้นอยู่กับจุดที่เกิดโรค)
โดยเฉพาะเมื่อทุเรียนใบร่วงแล้ว โอกาสที่จะฟื้นจากโรคนี้ค่อนข้างยาก
อาจต้องใช้เวลา และการรักษาที่ถูกต้อง

เกษตรบางท่านก็ใช้สารเคมี
ฉีดพ่นเรื่องควบคุมการระบาดของเชื้อรา
จนเกิดอากาศดื้อยา รักษาฉีดพ่นเท่าไรก็ไม่หายขาดสักที ซึ่งในวันนี้ผู้เขียนของแนะนำ  เชื้อราที่สามารถไปกำจัดเชื้อราฟัยท้อพธอร่า ได้เด็ดขาด  นั้นคือ เชื้อราเขียว  หรือ เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า
  เป็นเชื้อราที่สามารถกำจัดเชื้อราที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
ได้แก่ เกิดจากเชื้อรา ฟัยท้อพธอร่า , เชื้อราพิธเทียม ,ไรซอกโทเนีย
และสเคอร์ไรเทียม
  วิธีการนำไปใช้  นำเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า 1 กิโลกรัม ผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 5 กิโลกรัม  ภูไมท์ซัลเฟต  20 กิโลกรัม
ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนำไปใช้โดยใช้รองก้นหลุมก่อนปลูก อัตรา 300- 500
กิโลกรัม  เมื่อต้นทุเรียนอายุ 1-2 ปี    ให้ใช้
และเมื่อ ต้นทุเรียนอายุ 3-5 ให้ใช้ เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าที่ผสมแล้ว  อัตรา 3-5
กิโลกรัมต่อต้น  ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูก
โดยใช้ทุกๆ
1-2 เดือน  กรณีพบอาการระบาดรุนแรงควรใช้ชนิดฉีดพ่นร่วมด้วย
ให้ฉีดพ่นทุก ๆ
3-5 วัน / ครั้ง อัตรา 100 กรัม/น้ำ 20 ลิตร  เพียงแค่เกษตรกรใช้เชื้อไตรโคเดอร์ม่าเป็นประจำ
สม่ำเสมอเท่านี้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนก็จะหมดปัญหาโรครากเน่า
โคนเน่าในทุเรียนแล้วล่ะค่ะ

หากเกษตรท่านใดมีปัญหาเรื่องโรคของทุเรียน
ที่เกิดขึ้นในสวนของท่าน แล้วต้องการข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์  ก็สามารถติดต่อของรับเอกสารได้ที่
ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ(สาขาตลาดบางใหญ่ซิตี้) หรือติดต่อมาที่ผู้เขียนที่ดูแลและให้ข้อมูลแก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
ที่โทร. 089- 444-2366
  หรือ  02-903-0820 ยินดีให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจค่ะ

เขียนและรายงานโดย : คุณเพชรรัตณ์  มีมา
(นักวิชาการชมรมฯ)

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
www.thaigreenagro.com

วันที่
11 เมษายน 2554 เสนอแนะติชม
email
:
thaigreenagro@gmail.com