ข่าวเกษตร

วิธีป้องกันราส้มของป้าพรหทัย ฟาร์มเห็ด

ราสีส้ม หรือราร้อน (Meurospora sp.) มีลักษณะเป็นผงสีชมพูอมส้ม หรือเป็นก้อนติดกันสีชมพู มักเกิดเป็นกระจุกบริเวณปากถุง บางครั้งอาจพบที่ก้นถุง การระบาดและการปนเปื้อนของราสีส้ม ทำให้เส้นใยเห็ดเจริญไม่ได้ เนื่องจากรานี้เจริญอย่างรวดเร็ว ปกคลุมเส้นใยเห็ดเสียก่อน

ได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับคุณป้าพรหทัย เจ้าของฟาร์มเห็ดบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เปิดฟาร์มมาแล้ว 30 ปี ได้เผยเคล็ดลับเกี่ยวกับวิธีการป้องกันและกำจัดโรคราส้ม โดยป้าพรหทัยบอกว่านอกจากจะต้องคอยดูแลความสะอาดในโรงเรือนแล้ว คุณป้ายังใช้บีเอสพลายแก้ว ผสมกับน้ำมะพร้าว ฉีดพ่นให้ทั่วโรงเรือนทุกๆ 3 วัน เพียงเท่านี้ก็สามารถกำจัดโรคราส้มได้

ต้องขอขอบคุณ คุณป้าพรหทัยที่ให้ความไว้วางใจสินค้าของชมรมเกษตรปลอดสารพิษค่ะ

 

 

 

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือผู้เขียนนวพร ขุ่ยประเสริฐ (ฝ่ายขายภาคอีสานตอนบน)

092-7744906 Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro

เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com