โรคแมลงศัตรูพืช, ข้าว

วิธีป้องกันกำจัดหนอนกอปัญหาใหญ่ในนาข้าว

ขึ้นชื่อว่า“หนอน”เกษตรกรคงรู้จักกันดีเพราะคือศัตรูตัวร้ายที่สร้างปัญหาให้กับเกษตรกรหลายๆท่านเลยทีเดียวเกษตรกรผู้ปลูกข้าวก็เช่นกัน หนอนกอ เป็นศัตรูข้าวที่สร้างปัญหาให้กับชาวนาอย่างมาก เนื่องจากระบาดแต่ละครั้งสร้างความเสียหายมาก ซึ่งเมื่อระบาดแล้วเกษตรกรมักใช้สารเคมีเข้าทำลาย โดยหนอนกอจะทำลายต้นข้าวในลักษณะเดียวกันคือหลังหนอนฟักจากไข่แล้วจะเจาะเข้าทำลายกาบใบก่อน ทำให้กาบใบมีสีเหลืองหรือน้ำตาล ภายนอกเหมือนอาการช้ำๆ แต่เมื่อฉีกกาบใบดูจะพบตัวหนอน เมื่อโตขึ้นจะเข้ากัดกินส่วนของลำต้น ทำให้เกิดอาการใบเหี่ยวในระยะแรก ต่อจากนั้นใบ-ยอดที่ถูกทำลายจะเหลือง หากทำลายช่วงข้าวแตกกอจะทำให้เกิดอาการ “ยอดเหี่ยว”(deadheart) แต่ถ้าเข้าทำลายช่วงข้าวตั้งท้องหรือหลังจากข้าวออกรวงจะทำให้เมล็ดข้าวลีบทั้งรวง ถึงแม้หนอนกอจะพบเป็นประจำในนาข้าว แต่ก็ไม่ทำให้ข้าวลีบทั้งรวงหรือเสียหายเหมือนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ซึ่งส่วนใหญ่จะพบหนอนกอช่วงฤดูนาปรังมากกว่าช่วงฤดูนาปี ทั้งนี้ที่มาของหนอนกอนั้นก็คือผีเสื้อกลางคืน หนอนกอจะเคลื่อนย้ายเข้าสู่แปลงนาช่วงข้าวอายุประมาณ 30-50 วัน ส่วนการระบาดจะมากน้อยนั้นขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ฤดูการทำนาของสถานที่นั้นๆ

 

 

 

สำหรับวิธีการป้องกันหนอนกอนั้นแนะนำเกษตรกรใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันขับไล่แมลงด้วยสมุนไพรไทเกอร์เฮิร์บ+แพล้นท์เซฟ MTและคัทอ๊อฟ ตั้งแต่ข้าวอายุ 7 วัน ฉีดพ่น ทุกๆ 7 วัน กรณีระบาดอย่างรุนแรงก็ให้ฉีดพ่นไทเกอร์เฮิร์บ+แพล้นท์เซฟ MT+คัทอ๊อฟและไบโอแทค ทุกๆ 3 วัน จะช่วยกำจัดหนอนกอให้หมดไปจากแปลงนาแบบสูตรจัดเต็ม อีกทั้งยังสามารถป้องกันกำจัดแมลงศัตรูชนิดอื่นๆ ได้อีกด้วย

 

      

 

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือผู้เขียน 084-5554210 Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com