น้ำ

วิธีง่ายๆมีน้ำใช้หน้าแล้ง…..

น้ำถือเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับในการดำรงชีวิตและสำคัญต่ออาชีพเกษตรกรไทยยิ่งนัก ปัญหาการขาดแคลนน้ำเกิดจากการไม่มีหรือขาดแคลนน้ำที่มีคุณภาพดี สำหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การอุปโภค บริโภค การเกษตร การปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การอุตสาหกรรม การคมนาคมทางน้ำ เป็นต้น  วันนี้ผู้เขียนจะกล่าวถึงการขาดแคลนน้ำทางด้านการเกษตร ปัจจุบันปัญหาภัยแล้งที่นับวันจะส่งผลกระทบกับการทำการเกษตรปลูกพืชผัก สวนไม้ผล ไร่นา พืชสวน พืชไร่ มากขึ้นทุกๆปีโดยปีนี้ก็เป็นอีกปีที่หน้าแล้งมาไวทำให้ไม่มีน้ำทำการเกษตรเลยจึงส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่เพาะปลูกที่ต้องเสียรายได้ไป ส่วนใหญ่แหล่งน้ำที่เกษตรกรใช้จะมาจากบ่อหรือสระน้ำที่ขุดไว้หวังเพื่อจะกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้การเกษตรยามช่วงหน้าแล้งแต่ปัญหาที่พบส่วนมากมาจากแรงดึงดูดของผิวโลกที่ดูดซับน้ำออกจากพื้นบ่อหรือพื้นสระ การชำรุดของพื้นบ่อ ความตื้นเขินของบ่อ  การระเหยออกของน้ำจากแสงแดดและอุณหภูมิที่สูงขึ้นเรื่อยๆการที่ดินเป็นไม่เป็นดินเหนียวหรือเรียกง่ายๆว่าดินทรายนั่นเองเพราะดินทรายจะไม่อุ้มน้ำและจะเป็นจุดที่เสียน้ำได้ง่ายถ้าก้นบ่อหรือสระน้ำเป็นดินทราย

 

 

วันนี้ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษมาแนะนำวิธีการกักเก็บน้ำของพื้นบ่อและสระโดยการใช้สารอุดบ่อจำนวน 2 กิโลกรัมผสมร่วมกับสเม็คไทต์จำนวน 100 กิโลกรัมผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นให้ขุดหน้าดินที่ผิวบ่อออก  2-3  เซนติเมตรแล้วหว่านสารอุดบ่อที่ผสมร่วมกับสเม็คไทต์ ที่ก้นบ่อให้ทั่วในพื้นที่บ่อหรือสระ 1 ไร่แล้วจึงนำดินที่ขุดหน้าดินออก 2-3 เซนติเมตรมากลบทับและใช้รถบดอัดดินให้แน่นจากนั้นก็สูบน้ำเข้าบ่อหรือสระได้หรือจะรอฝนตกมาก็ได้เช่นกัน โดยสารอุดบ่อจะทำหน้าที่โดยช่วยเพิ่มระดับน้ำในบ่อดิน ลดการรั่วซึมของน้ำด้านพื้นบ่อ ซึ่งเป็นจุดที่สูญเสียน้ำมากที่สุด ตามแรงดึงดูดของโลก ช่วยสร้างเมือกจุลินทรีย์ให้เกิดเร็วขึ้น ส่วนบ่อเก่าแนะนำให้สูบน้ำออกให้มากที่สุดและหว่านสารอุดบ่อที่ผสมกับสเม็คไทต์ได้เลยค่ะ

 

 

 

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือผู้เขียน 084-5554210 Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro

เสนอติชมได้ที่ Email : [email protected]