สารพันเห็ด, เห็ดมัยคอร์รัยซ่า

วิธีการหลายแบบในการใส่เชื้อเห็ดมัยคอร์ไรซ่าแก่รากพืช

NULL

               ความสนใจปลูกต้นไม้เพื่อเก็บเห็ดรากไม้ขายขณะนี้มีมากขึ้น  คำว่าเห็ดรากไม้ตรงกับคำว่า mycorrhiza ซึ่ง myco แปลว่าเห็ด และ rhiza แปลว่ารากไม้ การดำรงชีพทั่วไปอยู่ในสภาพเส้นใยเจริญรอบ ๆ  ราก  เส้นใยได้อาหารส่วนหนึ่งจากของเหลวที่รากไม้ขับออกมา  อีกส่วนได้จากการที่เส้นใยปล่อยน้ำย่อยออกไปย่อยสารอินทรีย์รอบนอก  การขยายพันธุ์เกิดโดยเส้นใยรวมตัวสร้างดอกเห็ด ดอกเห็ดสร้างสปอร์ปล่อยไปกับลม, น้ำ  ถ้าไปงอกแถวที่มีรากพืชก็เข้าไปอยู่ที่รากพืชนั้น เส้นใยในดินยังสามารถสร้างสปอร์พิเศษเรียกคลามิโดสปอร์ สามารถฟักตัวอยู่ในดินได้นาน ๆ

fiogf49gjkf0d

               การใส่เชื้อเห็ดให้แก่รากต้นไม้เป็น ๆ  ทำได้หลายวิธี คือ  นำดอกเห็ดแก่ ๆ  ที่สร้างสปอร์เต็มที่แล้วมาขยำกับน้ำ  ให้สปอร์เห็ดหลุดออกมาแขวนลอยอยู่ในน้ำ,  นำน้ำสปอร์นี้ไปรดโคนราก หรือรดลงในถุงเพาะชำ  หรือรดดินที่ใช้ชำต้นไม้  ถ้าได้แต่ดอกเห็ดอ่อน ๆ  ยังไม่สร้างสปอร์, เอาดอกเห็ดอ่อนลงตีปั่นกับน้ำในเครื่องปั่นน้ำผลไม้ แล้วนำมาเติมน้ำจนมีปริมาณมาก นำไปรดรากไม้แล้วกลบดินตามเดิม  ถ้าไม่มีทั้งเห็ดแก่และเห็ดอ่อนแต่มีเชื้อเห็ดบนวุ้นก็นำมาตีปั่นแล้วใช้ได้เช่นเดียวกัน


               ถ้าอยู่ใกล้สวนที่มีเห็ดเผาะ เห็ดผึ้ง เห็ดไค เห็ดแดง เห็ดละโงก เห็ดน้ำหมาก เห็ดน้ำแป้ง และเรารู้ตำแหน่งที่เคยมีเห็ดขึ้นบริเวณนั้น จะมีสปอร์และเส้นใยเห็ดตกค้างอยู่ เราเก็บดินผิวมาใช้ผสมดินปลูก หรือเอาดินเชื้อไปหว่านลงผิวหน้าดินที่เราปลูกต้นไม้อยู่แล้ว เช่น ต้นยางนา สแบง (เหียง) พะยอมชาด มะแซว กระบาก กระบก ไม้แดง หว้า หูลิง ฝ้ายน้ำ ต้นทม เต็ง รัง แค ส้ม รำเพย ยี่โถ ทองหลาง สะแก ฯลฯ  การใส่เชื้อเห็ดโดยตรงให้รากไม้ภายในปีเดียวก็เกิดดอกเห็ดได้


 


ที่มา  :    ดีพร้อม  ไชยวงศ์เกียรคติ  นสพ.  เดลินิวส์  ฉบับที่  20,008  วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2550  หน้า  12.