บ้านและสวน

วิธีการป้องกันกำจัดปลวกแบบอินทรีย์ไม่พึ่งสารเคมี

fiogf49gjkf0d

ปลวกจัดเป็นแมลงสังคมชนิดหนึ่ง
จัดอยู่ในอันดับ
Isoptera มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างสลับซับซ้อน
แบ่งออกเป็น 3 วรรณะ มีรูปร่างและหน้าที่ต่างกันอย่างชัดเจนคือ
วรรณะปลวกงานทำหน้าที่หาอาหารและสร้างรัง วรรณะทหารป้องกันศัตรูที่เข้ามารบกวนประชากรในรังและวรรณะสืบพันธุ์ทำหน้าที่สืบพันธุ์วางไข่
ซึ่งปัจจุบันคำว่าปลวกคนส่วนใหญ่จะกลัวเพราะคิดว่าปลวกเป็นศัตรูของมนุษย์เรา
แต่แท้ที่จริงแล้วปลวกก็มีส่วนดีอยู่บ้างก็ตรงที่ปลวกจะช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุที่อยู่ในดินแล้วย่อยออกมาเป็นปุ๋ยให้กับต้นพืชได้
ปัจจุบันนี้ปลวกได้ขยายพันธ์กันอย่างรวดเร็วและสร้างความเสียหายให้กับผู้คนโดยทำลายบ้านเรือนให้เสียหายพุพัง
บางคนจ้างบริษัทกำจัดปลวกมาฉีดพ่นยาเคมีอยู่ทุกๆเดือนแต่ก็ยังกำจัดปลวกไปไม่หมดไม่สิ้นทั้งที่จริงแล้วผู้คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจวงจรชีวิตของปลวก
ซึ่งก็กล่าวได้ว่าแหล่งที่ผู้คนพบปลวกนั้นเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ของปลวกทั้งอาหาร
น้ำ แหล่งที่อยู่อาศัยปลอดภัย
แต่การใช้สารเคมีนั้นเป็นการกำจัดแบบโดยตรงและถ้าฉีดพ่นไม่โดนตัวปลวกก็ไม่สามารถทำอันตรายต่อปลวกได้เลยแถมการจ้างบริษัทกำจัดปลวกในแต่ละครั้งนั้นก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงพอสมควรเลยทีเดียว

fiogf49gjkf0d

ทางชมรมเกษตรปลอดสารพิษนั้นมีจุลินทรีย์ที่ใช้ในการกำจัดปลวกได้ผลแบบดีเยี่ยมขอเพียงผู้ใช้หมั่นให้ความสำคัญกับการควบคุมและหมั่นเติมเชื้อจุลินทรีย์ภายในบ้านหรือรอบบริเวณบ้านบ่อยๆก็จะป้องกันปลวกได้อย่างดี
โดยกลุ่มจุลินทรีย์ที่ว่านั้นมีชื่อว่าจุลินทรีย์เมธาไรเซี่ยมเป็นจุลินทรีย์ที่คิดค้นวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยท่านอาจารย์ดีพร้อม
ไชยวงค์เกียร์ติ ที่ค้นพบและสังเกตุว่ารังปลวกที่อุดมสมบูรณ์พร้อมทั้งหมดเช่นอาหาร
น้ำและที่อยู่อาศัยมีความปลอดภัยดีแต่ทำไมปลวกถึงอพยพออกจากรัง
ก็ค้นพบเชื้อจุลินทรีย์เมธาไรเซียมอยู่ภายในรัง
ขุดรังปลวกกี่รังต่อกี่รังก็พบแต่เชื้อเมธาไรเซียมก็เลยนำมาวิจัยทดลองก็พบว่าเป็นเชื้อโรคสำหรับปลวก
เมื่อปลวกสัมผัสเชื้อก็จะทำให้ปลวกป่วยตาย
ปลวกที่โดนเชื้อไปสัมผัสปลวกที่ไม่โดนเชื้อก็จะสามารถแพร่เชื้อให้กับอีกตัวได้ การใช้เชื้อเมธาไรเซี่ยมบ่อยๆจะทำให้ปลวกนั้นหมดไปจากบ้านหรือสวนของท่านอย่างแน่นอนและใช้ต่อเนื่องเดือนละ
1-2 ครั้งก็จะทำให้ปลวกกลัวและไม่กล้าเข้ามาขยายพันธ์และทำลายบ้านเรือนของท่านได้ ถ้าลูกค้าท่านใดที่ใช้เชื้อจุลินทรีย์เมธาไรเซี่ยมบ่อยๆก็จะประหยัดทุนและปลอดภัยต่อตัวท่านเองและสัตว์เลี้ยงของท่านด้วยครับ

เขียนและรายงานโดย
พิสิษฐ์(ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
02-9861680-2 หรือ
www.thaigreenagro.com

เขียนและรายงานเมื่อวันพุธที่
12 มีนาคม 2557