พลังงานและสิ่งแวดล้อม, ข่าวเกษตร

“วช.”เฉลิมพระเกียรติฯ จัดนำเสนอผลงานวิจัย โชว์ฝีมือคนไทยทั่วปท.

fiogf49gjkf0d
ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ร่วมกับหน่วยงานในระบบวิจัยทั่วประเทศจัดงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ
2554” หรือ “Thailand Research Expo 2011”
เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม
และนำเสนอผลงานการวิจัยและนิทรรศการงานวิจัยที่มีคุณภาพในเวทีระดับชาติ
จากหน่วยงานด้านวิจัยทั่วประเทศ โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
จะเสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดงานภาคนิทรรศการ ณ
ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
ระหว่างวันที่ 26 – 30 สิงหาคม นี้

สำหรับกิจกรรมภายในงาน อาทิ
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโครงการ
“พระบิดาแห่งการวิจัย”
นิทรรศการผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยจากหน่วยงานในระบบวิจัย
นอกจากนี้ยังมีการประชุมทางวิชาการกว่า 100 เรื่อง
ทั้งการนำเสนอผลงานวิจัย เครือข่ายวิจัยก้าวหน้า ก้าวไกล
เป็นการเสวนานักวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ
และในปีนี้ได้เพิ่มรายการนักวิจัยพบนักข่าว
ซึ่งได้คัดสรรงานวิจัยเด่นๆของปีนี้โดยพิธีกรนักข่าวด้วย

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันที่ 5 สิงหาคม 2554

fiogf49gjkf0d