อรรถประโยชน์หินแร่ภูเขาไฟ, หินแร่ภูเขาไฟ, ไม้ผล ไม้ยืนต้น

ล้มยางพาราปลูกอินทผาลัม ทางเลือกเพื่อความอยู่รอด เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง

เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ตัดสินใจโค่นยางพาราแล้วหันมาปลูกอินทผาลัม ซึ่งเชื่อว่าเป็นพืชทางเลือกใหม่ที่ปลูกง่าย ดูแลไม่ยาก แม้ว่าพืชชนิดนี้จะให้ผลผลิตเพียงปีละครั้งก็ตามที แต่คิดว่าก็มีรายได้เพียงพอเลี้ยงครอบครัวเมื่อเทียบกับอนาคตยางพารา เนื่องจากมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 400 บาท ส่วนยางพารานับวันราคายิ่งตกต่ำลงเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง ทำให้คุณเลอศักดิ์ ประสงค์ เถ้าแก่สวนยางพาราในพื้นที่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ตัดสินใจโค่นต้นยางแล้วเปลี่ยนมาปลูกอินทผาลัมพันธุ์ทานผลทดแทน ซึ่งลงปลูกไปแล้ว 2 รุ่นๆละ 400 ต้น และก็จะทยอยปลูกเรื่อยๆจนกว่าเต็มพื้นที่ 400 ไร่

อินทผาลัมทานผลเป็นต้นไม้สกุลปาล์มที่มีถิ่นกำเนิดแถบทะเลทราย แต่ก็สามารถเจริญเติบโตได้ดีในประเทศไทย ถึงแม้ให้ผลผลิตเพียงปีละครั้ง แต่ก็ปริมาณมาก ราคาดี ที่สำคัญยังมีผู้ปลูกน้อยส่วนหนึ่งอาจจะต้นทุนการปลูกค่อนข้างสูง กล้าพันธุ์ดีที่ผ่านการรับรองสายพันธุ์แล้ว ก็ปาไปต้นละ 300-400 บาท เข้าไปแล้ว ยิ่งถ้านำเข้าพันธุ์แท้จากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ก็ปาไปต้นละ 1,400 บาท หากจำเป็นบางครั้งก็ต้องนำเข้ามาเพื่อให้ได้ผลผลิตตรงตามสายพันธุ์ ตามตลาดที่ต้องการ ส่วนระบบการจัดการอื่นๆนั้น ไม่ว่าจะเป็นการวางระบบน้ำแบบหัวฉีดสเปรย์ประจำทุกต้น การให้ปุ๋ยเดือนละครั้ง เฉลี่ยรวมแล้วเดือนหนึ่งก็ไม่กี่พันบาทต่อไร่ เมื่ออายุย่างเข้าปีที่ 3 อินทผาลัมก็จะเริ่มให้ผลผลิต และจะให้ต่อเนื่องตลอดอายุของต้น ซึ่งก็ราวๆ100 ปี โน้นและครับ แต่หากปลูกไปแล้วเกิดปัญหาไม่สามารถเก็บผลผลิตได้หรือไม่คุ้มทุน ก็ยังสามารถขุดต้นขายเป็นไม้ประดับได้อีก ในราคาต้นละ 5,000 – 6,000 บาท เป็นอย่างต่ำ

 

 

นอกจากนี้คุณเลอศักดิ์ ยังกระซิบบอกเคล็ดลับมาว่า…ก่อนหย่อนกล้าพันธุ์อินทผาลัมในหลุมปลูกทุกครั้ง ให้ปรับปรุงดินในหลุมปลูกก่อน เพราะอย่างน้อยการปรุงดินจะช่วยเพิ่มธาตุอาหาร ช่วยปรับค่าpH ให้กับดิน ซึ่งในจุดนี้คุณเลอศักดิ์ เลือกที่จะใช้ภูไมท์ซัลเฟต ตราใบไม้ลายธงชาติของชมรมเกษตรปลอดสารพิษ คลุกเคล้ารองก้นหลุมๆละ 1-2 กก.เพราะมั่นใจในคุณภาพและราคาที่ย่อมเยา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ 02-9861680 – 2 หรือผู้เขียน 081-3983128 หรือHotline สายด่วน 084-5554205-9 หรือ @thaigreenagro

 

 

เขียนและรายงานโดย คุณเอกรินทร์ ช่วยชู (นักวิชาการชมรมฯ)

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com

เสนอติชมได้ที่ Email : [email protected]