การเกษตร, ดิน, อรรถประโยชน์หินแร่ภูเขาไฟ, หินแร่ภูเขาไฟ, ดิน ปุ๋ย น้ำ อากาศและแสงแดด

ลอกเลนเก่า สร้างเลนใหม่ ก่อนลงลูกหอยแครง

หอยแครงเป็นสัตว์หน้าดิน เลี้ยงง่ายลงทุนน้อยเมื่อเทียบกับกุ้งและปลา ไม่จำเป็นต้องให้อาหาร อาศัยแพลงก์ตอนที่พัดพาตามน้ำทะเล หอยเป็นสัตว์โตเร็ว ราคาดี เป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งในและนอกประเทศ จึงเหมาะที่จะเลี้ยงเพื่อการค้า หอยแครงชอบอาศัยอยู่บริเวณน้ำกร่อยตามป่าชายเลนที่ระดับความลึก 1.80-3.00 เมตร เป็นหอยที่ชอบดินโคลนแต่ไม่เหลวเกินไป หอยชนิดจะเลี้ยงกันมากบริเวณชายฝั่งแถวจังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนองฯลฯ

หอยแครงชอบกินแพลงก์ตอนพืชแพลงก์สัตว์ตามหน้าดิน ยามน้ำลงแห้งเหลือแต่โคลนจะหมกซ่อนตัวอยู่ในดินเลนลึกประมาณ 10-12 เซนติเมตร แล้วจะค่อยๆเคลื่อนตัวขึ้นมาบนผิวดินหาอาหารเมื่อน้ำท่วมถึงอีกครั้ง บ่อเลี้ยงหอยแครงควรมีการสร้างเลนหน้าดินใหม่ก็เสมอๆ ไม่ควรปล่อยให้เกิดการหมักหมมของแพลงก์ตอนหรืออินทรีย์วัตถุมากเกินไป อาจทำให้เกิดก๊าซไข่เน่า แอมโนเนีย ไนไตร ต่อแหล่งอาหารได้ ส่งผลให้หอยหยุดการเจริญเติบโตแล้วค่อยๆตายลง ประโยชน์ของการสร้างเลนหน้าดินใหม่ นอกจากไม่หมักหมมแล้วยังจะทำให้หอยโตเร็ว ขยายพันธุ์ดี ซึ่งปกติหอยชนิดนี้จะเริ่มผสมพันธุ์ช่วงเดือนเมษา-มิถุนา แต่ถ้าปีใดสภาพแวดล้อมผิดปกติ อาจทำให้การผสมพันธุ์ช้าหรือเร็วขึ้นอีกเล็กน้อย

 

  

 

การสร้างเลนหน้าดินใหม่ควรเริ่มตั้งแต่เตรียมบ่อ ช่วงอัดน้ำเข้าบ่อให้นำบาซิลลัส MT ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ย่อยขี้เลน หรือซากแพลงก์ตอนที่ตายเหลือจากการเลี้ยงก่อนหน้านี้ โดยการผสมน้ำสาดให้ทั่วทั้งบ่อในปริมาณ 1 กก.ต่อไร่ ทิ้งไว้ให้ย่อย 1-2 วัน ก่อนหว่านสเม็คโตไทต์ตามลงไปเพื่อจับก๊าซไข่เน่าหรือของเสียที่เกิดจากกระบวนการย่อยก่อนหน้านี้ ในปริมาณ 20 กก.ต่อไร่ เท่านี้บ่อเลี้ยงหอยของท่านก็หมดปัญหา หอยก็โตดีต่อกี่ได้เร็ว ที่สำคัญปลอดภัยต่อผู้ใช้ผู้บริโภค ไม่มีสารพิษตกค้างโดยเฉพาะสารหนูที่ตรวจเจอกันอยู่บ่อยๆ วางใจได้ปลอดภัยชัวร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ (02-9861680-2) หรือนักวิชาการชมรมฯ (081-6929660) หรือ @thaigreenagro

 

  

 

เขียนและรายงานโดย : คุณเอกรินทร์ ช่วยชู (นักวิชาการชมรมฯ)

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com

เสนอแนะติชม email : [email protected]