จุลินทรีย์, ข้าว, อรรถประโยชน์หินแร่ภูเขาไฟ, หินแร่ภูเขาไฟ, คุณค่าน่ารู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์, พืชผัก-พืชไร่

ลดเมล็ดพันธุ์ ลดต้นทุน ไม่เผื่อนกเผื่อหนู

วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการลดต้นทุนหรือการลดเมล็ดพันธุ์เพื่อที่จะทำให้ผลผลิตหรือคุณภาพหรือรายได้ของเรามีเพิ่มขึ้นมา เนื่องด้วยว่าเราวิเคราะห์ดู

ในเรื่องของสถานการณ์ความมั่นคงทางด้านอาหารและการเอาเปรียบจากระบบทุนนิยมทำให้อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆให้ลองให้ความใส่ใจ ใส่ความสำคัญลงไปใน

เรื่องของเมล็ดพันธุ์ คือใช้เมล็ดพันธุ์ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ไม่ต้องไปหว่านมากกว่าปกติ เป็น 2 เท่า 3 เท่า โดยอ้างว่าเผื่อนกเผื่อหนู และก็ที่สำคัญก็ทำให้

เรานั้นเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องยืมจมูกของคนอื่นมาหายใจ เพราะว่าการที่เราซื้อแต่เมล็ดพันธุ์จากบริษัทเอกชนต่างๆมาใช่ว่าเมล็ดพันธุ์เหล่านี้จะสมบูรณ์ แข็งแรง

หรือมีการปรับตัวธรรมชาติได้ง่ายๆ แถมเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีการตัดต่อพันธุกรรมเป็นพืชพวก GMO อีกหรือเปล่า เพราะฉะนั้นการที่เราสืบทอดการเก็บเมล็ดพันธุ์

การใช้เมล็ดพันธุ์ที่คุ้มค่า คุ้มทุน ไม่เผื่อนกเผื่อหนูก็เป็นเรื่องรวมๆกันที่ควรจะต้องนำมาคิด วิเคราะห์ หรือแม้แต่การสังเคราะห์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ชัดเจนก็เป็น

เรื่องที่ควรทำ พูดถึงเรื่องเมล็ดพันธุ์นั้น เขาบอกว่าถ้าเราจะยึดประเทศนั้นก็ต้องยึดแหล่งน้ำมันหรือพลังงานแต่ถ้าจะยึดครองประชาชนก็ต้องยึดแหล่งอาหาร แหล่ง

อาหารก็เกี่ยวกับพืชพันธุ์ธัญญาหาร พืชพันธุ์ธัญญาหารก็เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ แหล่งของเมล็ดพันธุ์นั้นทำไมเราต้องให้ความใส่ใจ เพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจความสำคัญ

ก็จะทำให้ลูกหลานในอนาคตนั้นไม่มีแหล่งเมล็ดพันธุ์ที่เป็นของตนเองยิ่งในขณะนี้บริษัทยักษ์ใหญ่ก็มีการควบรวม ผูกขาด ทั้งซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ก็เรีย

กว่าครอง Supply คุมการตลาดมากถึง 86 % นั่นคือแหล่งอาหาร แหล่งสินค้าอุปโภค บริโภค ทีนี้มาดูว่าความยั่งยืน การยืมจมูกของผู้อื่นหายใจสมัยก่อนนี้พ่อแม่ ปู่

ย่า ตา ยาย ของเรานั้น ปลูกมะระ บวบ ฟักแฟง แตงกวา ส่วนหนึ่งเอามากินเอามาขาย อีกส่วนหนึ่งเอามาห้อยไว้ตามใต้ถุนบ้าน ห้อยไว้ตามอเส ตามคาน จนแห้งและ

รอรอบการผลิตถัดไปก็จะใช้เมล็ดพันธุ์ตัวนี้ การใช้เมล็ดพันธุ์จากตามธรรมชาติ เขาจะมีการพัฒนายีนเด่นยีนด้อยทุกๆปีจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติ ก็จะมีเมล็

ดพันธุ์ที่ทำให้ต้นแข็งแรงก็เยอะ ต้นที่มีคุณภาพไม่ดีก็แยะ เพราะฉะนั้นก็ต้องมาเติมเต็มอีกว่าเวลาเราปลูกเราขาย ถ้าเราใช้เมล็ดพันธุ์แบบสิ้นเปลือง เราก็จะแข่งกับ

ประเทศลาวไม่ได้ เวียดนามไม่ได้ พม่าไม่ได้ หรือ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียไม่ได้ มาเลเซียไม่ได้ ถ้าประเทศไทยเรายังใช้เมล็ดพันธุ์แบบสุรุ่ยสุร่าย ฟุ่มเฟือย ใช้แบบไม่

มีการพัฒนา อย่าลืมว่าถ้าเราใช้เมล็ดพันธุ์แบบสิ้นเปลืองแล้ว ต้นทุนก็สูง และก็ถ้าซื้อจากเอกชนมาก็ได้ผลผลิตเยอะจริงเข้าใจ ผลผลิตเยอะ ดก แต่ก็ต้องสิ้นเปลือง

ปุ๋ย ยาฮอร์โมนในปริมาณที่มากกว่าปกติ ถ้าในระดับยักษ์ใหญ่ ระดับโลกนี่เรียกว่ามีการใช้เมล็ดพันธุ์กับปุ๋ยและอาหารที่เหมือนต้องให้สอดคล้องกับ DNA ถ้าไม่ใช่

ปุ๋ยเขา เหมือนเลี้ยงปลา ถ้าไม่กินอาหารเขา ไม่มีห่วงโซ่ที่เกี่ยวดองกับปลาก็ไม่โต เพราะฉะนั้นความล้ำสมัยทางเทคโนโลยีนั้นก็มีมากขึ้น ทีนี้ก็ต้องมายกตัวอย่าง

ว่าการวิเคราะห์เมล็ดพันธุ์หรือต้นทุน ก็อยากให้เพื่อนๆนั้นเวลาเราจะปลูกอะไรก็ต้องลองคิดดูว่า เช่นปลูกมะละกอ มะละกอถ้าเราปลูกต่อไร่ เราต้องใช้เมล็ดพันธุ์กี่

ต้น ถ้าปลูก 3×3 ก็จะได้ประมาณ 1,600 ตารางเมตร ก็จะได้ประมาณ 177 ต้น 1 ต้น เราต้องการกี่ลูกกี่ผล ถ้าเราไม่คำนวณเราปล่อยให้มันเต็มคอไปหมดและก็เวลา

เก็บขายจริงๆก็เจอลูก บิดเบี้ยว เล็ก หงิกงอ ไม่ได้มาตรฐาน ลูกที่หรือผลมะละกอที่บิดเบี้ยว หงิกงอ ไม่ได้มาตรฐานมันก็กินน้ำกินปุ๋ย กินอาหาร แบบสิ้นเปลือง หลุม

ปลูกมะละกอก็จะปลูกต้นเดียวก็ไม่ได้ถ้าไม่ใช่เป็นการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หรือที่เรียกว่า tissue culture ถ้าเป็นชาวบ้านก็อาจจะเพาะ 3 เมล็ด แทนที่จะไปเพาะ 10 เม

ล็ด คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ให้ดี ทำ คัดเลือกดูเมล็ดที่สมบูรณ์ เต็ม มะละกอบางทีก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนบางทีก็มีต้นตัวเมีย ต้นตัวผู้ ต้นกระเทย เขาบอกว่าปลูกกันจริงๆ

แล้วไม่ต้องการตัวเมีย ไม่ต้องการตัวผู้ มะละกอต้องการกระเทย ก็จะได้ผลผลิตที่สวย ลูกอาจจะยาว ใหญ่ ถ้าเราไม่คำนวณเมล็ดพันธุ์เลยต้นทุนเราก็จะสูง ปุ๋ย ค่าแรง

ก็สูง เพราะฉะนั้น เทคนิคหรือวิธีการมันนำมาซึ่งของกำไร การนำมาซึ่งรายได้ที่เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัว บุตร หลาน กำไรนำมาซึ่งความแข็งแกร่งทางการแข่ง

ขันในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียน เอเชีย รวมถึงระดับโลกด้วย ถ้าเรายังหลับหูหลับตา เอาหูไปนา เอาตาไปไร่อยู่ก็ทุกอย่างมันก็อ่อนแอ แค่เจอกับสถานการ

ณ์โควิด เศรษฐกิจก็แย่หนักหนาอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่พี่น้อง ประชาชน คนไทยเพื่อนๆช่วยเหลือตัวเองได้ก็ควรต้องช่วย อีกภาพหนึ่งที่อยากจะนำมาเล่า

ให้เพื่อนๆได้ฟังได้รู้ก็คือการปลูกข้าวเรื่องนี้ความจริงก็ก็พูดเรื่องเมล็ดพันธุ์บ่อย รวมถึงทำแปลงทดสอบให้ดูกันมาเป็นเกือบ 20 ปีก็ถือว่าเอามาเล่าให้ฟัง สำหรับผู้ที่

ยังไม่ได้รับรู้รับทราบ การจะใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวส่วนใหญ่พื้นที่ภาคกลาง เขตชลประทาน เขาใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรชาวไร่ชาวนาส่วนใหญ่ประมาณ 2-2 ถัง

บางคนบางพื้นที่ก็มากถึง 4 ถัง ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงโดยขาดตรรกะ ขาดเหตุผล สิ่งต่างๆเรานี้ผมเองก็ไม่ใช่ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีความรู้ด้านเมล็ดพันธุ์อะไรเพียง

แต่ว่ามีประสบการณ์ มีความรู้ทางตรง จากการที่ได้ทำงาน ร่วมกับท่านอ.ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ หรือเคยได้ไปสังเกตการณ์ร่วมกิจกรรมบางพื้นที่ของโรงเรียนชาวนา

ที่ท่านอ.สุวัฒน์ ทรัพยประภา ได้ทำ ก็ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ ได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเมล็ดพันธุ์ว่าการที่เราจะเพาะปลูก ถ้ารู้พื้นที่และวางแผนให้ดี เช่น นา

ข้าว 1 ไร่ 1,600 ตารางเมตร เราอยากจะได้ตารางเมตรละกี่กิโลกรัม หรือกี่กรัม เอาง่ายๆเลย สมมติ เราอยากจะลดเมล็ดพันธุ์จริงๆเพื่อนๆก็ใช้หลักการแบบนี้ 1,600

เอาผลผลิตตั้งก่อน ผลผลิต 1,000 กิโลกรัม หรือ 1 ตัน  ตารางเมตร เราก็จะได้ผลผลิตต่อตารางเมตร เขาเรียกว่าตั้งเป้าหมาย ไม่ใช่ว่าปลูกข้าวแล้วไม่รู้ว่ามันจะได้กี่

กิโลกรัม เราก็ไม่รู้ว่าเราจะใช้ต้นกี่ต้น ใช้ผลกี่ผล ก็จะได้ประมาณ 625 กรัม ต่อตารางเมตร 625 กรัม เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันต้องใช้

 

เมล็ดพันธุ์กี่เม็ด ถ้าเราไปดูสถิติของกรมการข้าวหรือหน่วยงานที่เขามีความน่าเชื่อถือหรือจะทำด้วยตนเองก็ได้ ส่วนใหญ่เมล็ดพันธุ์ที่ดี สมบูรณ์ เขาจะมีเมล็ดพันธุ์

1,000 เมล็ด เท่ากับ 25 กรัม เพราะฉะนั้นเราอยากรู้ว่า 1 ตารางเมตรที่เราเอา 1000 กิโลกรัม หารด้วย 1,600 ตารางเมตร ได้ออกมาเป็น 625 กรัม ต่อตารางเมตร มัน

กี่เมตร เราก็เอา   จะได้ 25,000 เมล็ด 25,000 เมล็ดก็เอาไปคูณ 1,600 จะได้ประมาณ 400,000 เมล็ด และก็ ไปคูณ 25 หาร 1,000 จะออกมาเป็นกรัม อันนี้คือหลัก

การกว้างๆ หลักการคร่าวๆ เอาผลผลิตต่อไร่ หรือ ผลผลิตจากมะละกอ ของมะเขือ พี่น้องเกษตรกร หรือ เพื่อนๆต้องหมั่นจดสถิติ ว่าเราปลูกข้าว ปลูกมะละกอ ปลูก

ฟักแฟง แตงกวา ผลผลิตมันออกมาเท่าไรแล้วคูณด้วยเนื้อที่ เมื่อกี้เราได้ 25,000 เมล็ด สมมติว่าต้นข้าว 25,000 เมล็ด ต้องถามว่า 1 ต้นของข้าวออกกี่รวง 1 รวงมี

กี่เมล็ดเพื่อนๆที่ปลูกข้าวถ้าไม่รู้เรื่องนี้โอกาสที่จะลืมตาอ้าปากจะน้อยมาก ท่านต้องศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม ท่านต้องรู้ให้จริง สมมติว่า 1 รวง มี 100 เมล็ด เราต้อง

การตารางเมตรละ 25,000 เมล็ด ก็ปลูกแค่ 150 ต้น อันนี้เอาตัวเลขแบบคร่าวๆหรือทฤษฎีความน่าจะเป็น ถ้าทฤษฎีมันใกล้เคียงการปฏิบัติก็ไม่น่าจะมีปัญหา เพื่อนๆ

อาจจะมีที่ต้องใช้มากกว่า 10 กิโลกรัม หรือ 1 ถัง ก็เพราะว่าต้องการเอาไปเผื่อนกเผื่อหนู แล้วทำไมเราไม่ทำให้นกหนูมันไม่กิน มันเบื่อ ถ้าเราเอาเมล็ดพันธุ์คลุกผสม

กับพวกบอระเพ็ด ฟ้าทลายโจร ตะไคร้หอม กานพลู ขมิ้นชันอะไรต่างๆ คลุกเคล้าให้ความอร่อย ความหวาน ความมัน ของเมล็ดข้าว ตรงนี้ก็ต้องเรียนให้เพื่อนๆได้รับ

รู้จริงๆว่าที่ไทยกรีนอะโกรฟาร์มที่ จ.อ่างทอง เราก็เคยทดลองตรงนั้นเราอยู่ใกล้วัด อยู่ใกล้ๆกับวัดม่วงคัน เวลาเราหว่านข้าว 1 ถัง ต่อ ไร่ ปรากฏว่านกมาลง นกพิราบ

มาลง ลงและจิกกินทำให้เรารู้สึกการทดสอบครั้งแรกของเราดูแล้วไม่เวิร์คแต่ปรากฎว่านกพิราบกลับมาลงแปลงเราแค่แปปเดียว กินไม่หมด เทคนิคนี้ถือว่าใช้ได้ค่อน

ข้างดี มันก็บินไปกินแปลงที่หวานกว่า อร่อยกว่า ท่านต้องหาเทคนิค อันนี้เป็นแนวทาง เราทำจริง ปฏิบัติจริง เราเอาเมล็ดข้าว 1 ถัง คลุกเคล้ากับผงสะเดา ขมิ้นชัน

ไพร ฟ้าทลายโจร ตะไคร้หอม กานพลู ก็คลุกผสมเลย 10 กิโลกรัม ใช้ประมาณ 1 กระป๋อง ครึ่งกิโลกรัม แล้วทำการหว่าน หลักการนี้เพื่อนๆนำมาใช้กับมะละกอ บวก

มะระบวกแตงกวาบวกฟักทองบวกน้ำเต้า อะไรก็ตามที่หว่านลงไปแล้ว มีพวกนก หนู ชอบมากิน ก็ใช้ตัวนี้ได้ หรือ จะใช้พวกหินแร่ภูเขาไฟ บางทีมดก็ยังช่วยได้เช่น

เดียวกัน หรือใส่ผสมพวกจุลินทรีย์ พวกเมธาไรเซียม บิวเวอร์เรีย ก็กันด้วง พวกอะไรต่างๆเข้ามาด้วยเช่นเดียวกัน นี่คือหลักกว่าว่าต้องลดต้นทุน ลดต้นทุนก็คือต้อง

คำนวณผลผลิต หารด้วยพื้นที่ ให้รู้จำนวนต้น ได้จำนวนต้นแล้วก็ดูว่า 1 ต้น ได้กี่ผล และปลูกให้ได้เต็มประสิทธิภาพจะระยะชิด ระยะห่าง หรือจะปลูกพืชที่มันต้องเผื่อ

เมล็ด ที่สำคัญคือต้องคิดเผื่อคือต้องทำธนาคารเมล็ดพันธุ์ คือต้องเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองด้วย ไม่พึ่งแต่บริษัทเอกชนเพียงอย่างเดียว สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้พี่น้อง

เกษตรกร และเพื่อนๆนั้นที่มีความยั่งยืนทางด้านการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ หากเกษตรกรท่านใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัทไทยกรีนอะโกรหรือ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

มนตรี  บุญจรัส

ชมรมเกษตรปอลดสารพิษ www.thaigreenagro.com