ปุ๋ยและฮอร์โมน, ดิน ปุ๋ย น้ำ อากาศและแสงแดด

ลดปัญหาปุ๋ยแพงด้วยการทำปุ๋ยละลายช้าแบบไทยแลนด์

fiogf49gjkf0d

โดยปัจจุบันปัญหาเรื่องค่าแรง
ค่าครองชีพที่สูงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เพาะปลูกพืชสวน พืชไร่ ทำนา
ปลูกผักนั้นอย่างมหาศาลโดยที่ต้นทุนสูงแต่ราคาผลผลิตตกต่ำทำให้การเกษตรของไทยนั้นเริ่มที่จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆเนื่องจากประสบกับปัญหาการเป็นหนี้เป็นสิน
ปัจจุบันเกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณที่มากเพื่อหวังให้พืชที่ปลูกนั้นอุดมสมบูรณ์
ผลผลิตดี แต่หารูไม่ว่าปุ๋ยที่ใส่ให้ไปนั้นระเหยไปกับน้ำ
แสงแดดทำให้พืชที่เพาะปลูกนั้นได้รับปุ๋ยไม่เพียงพอนั่นเอง
ค่าแรงในการใส่ปุ๋ยก็ต้องเพิ่มขึ้นมาเป็นเงาตามตัวอีกทางหนึ่งนั่นเองครับ


fiogf49gjkf0d

โดยในวันนี้ทางผู้เขียนจะมาแนะนำวิธีพึ่งพาตนเองในการทำปุ๋ยละลายช้าแบบไทยแลนด์ให้ได้ทราบกันครับ
โดยการทำปุ๋ยที่มีราคาแพงนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดด้วยการนำมาทำให้กลายเป็นปุ๋ยละลายช้า
โดยใช้ปุ๋ยเคมีห้าส่วนคลุกผสมกับ พูมิช (หินแร่ภูเขาไฟ) หนึ่งส่วน (หรือใช้อัตราปุ๋ยเคมี
2 กระสอบ ต่อ พูมิชอัตรา 1 กระสอบ)
นำปุ๋ยมาพรมน้ำพอชื้นแล้วนำพูมิชใส่คลุกผสมตามลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากัน
หลังจากนั้นนำไปเก็บใส่กระสอบเก็บไว้ใช้ได้นานเป็นปี
เหมือนกับปุ๋ยที่จำหน่ายอยู่ทั่วไปหว่านในแปลงนา หรือแปลงผัก สวนไม้ผลหรือพืชไร่
พืชที่ปลูกก็จะได้รับปุ๋ยแบบยาวนานโดยผลการจับตรึงปุ๋ยของพูมิชนั่นเองครับ
พูมิชนั้นคือหินแร่ภูเขาไฟที่มีประโยชน์คือเป็นแร่หินแร่พิเศษบดจากหินแก้วชนิดพูมิซช่วยให้ดินร่วนซุยขึ้นลดการสูญเสียปุ๋ยเมื่อถูกน้ำหรือฝนชะล้าง
ลดการเฝือใบของพืช พืชไม่ชะงักการเจริญเติบโต ยืดระยะเวลาการให้ปุ๋ยครั้งต่อไป
ทำให้ประหยัดต้นทุนการซื้อปุ๋ย ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์

เขียนและรายงานโดย : ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ  www.thaigreenagro.com
วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556  เสนอแนะติชมได้ที่ email : thaigreenagro@gmail.com