ไม้ใบ, ไม้ดอก-ไม้ประดับ

ลดการแพ้แดดและขาดน้ำในไม้กระถาง

NULL

  ฤดูร้อนมีผลอย่างมากต่อพืชในกระถาง เช่น ไม้ดอก ไม้ประดับ หรือแม้แต่ไม้ผล หรือผักกระถางก็ตาม ฤดูร้อนอากาศแห้ง อุณหภูมิสูง แดดจัด ล้วนแต่ทำให้พืชคายน้ำมาก ถ้ามีการเผาป่าเป็นพื้นที่กว้างขวางจะยิ่งทำให้ก๊าซที่เกิดจากการเผาพืชไม่หมดจด เป็นก๊าซที่ทำให้พืชเครียด ยิ่งเร่งการคายน้ำ ขี้เถ้าฝุ่นละอองจากการเผาฟาง เศษพืช ขยะ ป่า จะล่องลอยในอากาศนาน ทำให้เกิดภาวะคล้ายเรือนกระจกบนท้องฟ้า เกิดความร้อนสะสมทำให้พืชคายน้ำมากกว่าธรรมดา การรดน้ำเท่าเดิมอาจไม่พอสำหรับไม้กระถางที่ไม่ได้เปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางมานาน ทำให้ดินยุบลง ใบพืชมากขึ้น ดินที่อุ้มน้ำลดลง แต่ใบพืชมากขึ้นก็มีพื้นที่ระเหยน้ำมากขึ้น

        

fiogf49gjkf0d

  การแพ้แดดเพราะแดดแรง อุณหภูมิสูง นั้น แก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการฉีดพ่นด้วยไวตาไล้เซ่อร์ 1 ช้อนชา ( 5 กรัม ) ต่อน้ำ 20 ลิตร แต่ควรใส่ทางดิน โดยคลุกผสมปุ๋ยละลายช้าทำเองด้วยปุ๋ยเคมี 1 กก. พรมน้ำพอชื้นใส่ซิลิโคเทรซ ช้อนแกง ( 10 กรัม ) คลุกเคล้า แล้วใส่ภูไมท์ซัลเฟตถุงเหลือง 200 กรัม คลุกเคล้าซ้ำ ใช้ปุ๋ยนี้แทนปุ๋ยเคมีธรรมดา จะช่วยทำให้พืชไม่แพ้แดด ถ้าแดดยังคงร้อนแรงมากอยู่ก็ช่วยพรางแสงโดยสแลน และถ้าลมร้อนแห้งพัดแรงก็ใช้สแลนด้านข้าง ช่วยลดความแรงของลมด้วย

          ดินใส่กระถางปลูกควรมีเนื้อดิน+อินทรียวัตถุระดับปุ๋ย หมัก+แกลบ และภูไมท์ซัลเฟต เมื่อปลูกพืชไประยะหนึ่งอินทรียวัตถุถูกจุลินทรียย่อยสลายไป ดินยุบตัวเหลือปริมาตรน้อยลง อุ้มน้ำได้น้อยลงปรุงดินใหม่แล้วใช้ 6 ส่วน ผสมกับโพลิเม่อร์ที่แช่น้ำพองตัวเต็มที่แล้ว 1 ส่วน คลุกเคล้ากันให้ดีใช้เป็นดินปลูกในกระถาง วิธีนี้จะประหยัดน้ำและพลังงานของการรดน้ำได้ เพราะโพลิเม่อร์อุ้มน้ำได้ประมาณ 200 เท่า พืชดูดน้ำไปใช้แล้วพอเรารดน้ำใหม่ก็กลับดูดน้ำจนอิ่มตัวได้ตามเดิมคนที่มีกระถางไม่มากนักอาจใช้จานรองใต้กระถาง เพื่อรับน้ำส่วนเกินขณะรดน้ำแต่ควรวางกระถางให้แดดไม่เผาน้ำในจานรองจนร้อนจัดเกินไป.ที่มา : ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ. ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน.