น้ำ, ดิน ปุ๋ย น้ำ อากาศและแสงแดด

ลดการสูญเสียน้ำจากการระเหยทางผิวดิน

NULL

                พอหมดฤดูฝนแล้ว ฟ้าโปร่งทำท่าว่าจะมีฝนตกได้ยาก, คนปลูกพืชไร่สมัยก่อนคือ ยุคใช้จอบดาย และเกษตรกรจีนยุคปัจจุบันที่ต้องการเก็บสงวนน้ำในดินไว้ให้พืชใช้ได้นานขึ้น, จะใช้จอบตาย ใช้ฟันดินแบบพรวนดินตื้น ๆ และเป็นการดายหญ้าไปในตัว คำอธิบายเรื่องการเก็บรักษาน้ำไว้ในดินคือเวลาฝนตกแล้วน้ำไหลซึมจากผิวดินลงไปยังดินชั้นล่างนั้น, น้ำและอนุภาคดินได้ทำให้เกิดรูขนาดเล็ก ๆ ในระหว่างเนื้อดิน เรียกแค็พปิลารี่ ทิวป์ มีน้ำในรูอยู่เต็มโดยไม่ขาดตอนตั้งแต่ตอนฝนตก

fiogf49gjkf0d

                ครั้นฝนหยุดน้ำผิวดินซึมลงในเนื้อดินหมดแล้ว ผิวดินเริ่มแห้งเกิดจากน้ำระเหยจากผิวดินออกไปสู่อากาศซึ่งแห้งกว่า น้ำในท่อเล็กขนาดแค็พปิลารี่ ทิวป์ นั้นมีแรงดึงเกาะกันและกัน เมื่อน้ำผิวดินระเหยไป น้ำในท่อก็ขึ้นมาแทนเป็นอย่างนี้เรื่อยไปแบบเดียวกับน้ำมันและไส้ตะเกียง จนน้ำในดินซึมมาสู่ท่อและขึ้นไประเหยที่ผิวดินจนหมด คือดินแห้งขาดน้ำ หรือท่อน้ำแบบแค็พปิลารี่นี้ถูกทำให้แตกหัก ลำเลียงน้ำไม่ได้

                การพรวนตื้น ๆ บริเวณผิวดินเพื่อให้ท่อแค็พปิลารี่แตกหัก, นอกจากเป็นการปราบวัชพืชยังเป็นการสงวนน้ำในดินมิให้ถูกลำเลียงขึ้นมาระเหยทิ้งที่ผิวดินอีกด้วย ใช้ดินที่พรวนนั่นเองเป็นวัสดุคลุมผิวดินในบางประเทศนำถุงพลาสติกใช้แล้วมาวางทาบซ้อนกันเป็นแผ่นหนาขึ้นแล้วทำให้ติดกันวางคลุมผิวดิน ฝนตกน้ำลงดินได้ แต่เวลาน้ำระเหยจะไปรวมกันเป็นหยดน้ำแล้วตกกลับดินอีก เป็นการป้องกันลมผ่านผิวดินด้วย มิให้ลมพาไอน้ำไปจากดิน การใช้ฟางแห้ง เศษพืชคลุมผิวดินก็ได้ผลเช่นกัน แต่ต้องระวังไฟด้วย

ที่มา : ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ. นสพ.เดลินิวส์ ฉบับที่ 20,787 วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2549  หน้า 12